Tutkija: Miehet yliarvioivat itsensä politiikan tuntijoina

Pitkään politiikan tutkijana työskennellyt Ville Pitkänen uskoo, että miehet pitävät itseään parempina politiikan asiantuntijoina kuin oikeasti ovat.

Aamu-tv
Maria Eronen-Valli ja Ville Pitkänen.
Mikä suomalaisessa keskustelukulttuurissa mättää? Siitä puhuivat aamu-tv:ssä tutkija Ville Pitkänen ja retoriikan tutkija Maria Eronen-Valli.

Lähes kolme viidestä miehestä uskoo, että heillä on keskimääräistä paremmat tiedot politiikasta, selviää helsinkiläisen E2-ajatushautomon teettämästä tutkimuksesta. Naisista näin ajattelee vain noin joka kolmas kyselyyn vastanneista.

Ylen aamu-tv:ssä vieraillut helsinkiläisen ajatushautomon E2:n tutkija Ville Pitkänen pitää tulosta kiinnostavana. Kaikkiaan lähes puolet kyselyyn vastanneista uskoi tietävänsä politiikasta keskimääräistä enemmän.

– Vaikutelmaksi ehkä jää se, että miehet jossain määrin yliarvioivat omia kykyjään ja naiset aliarvioivat niitä.

Pitkänen viittaa aiempiin tutkimuksiin, joilla on mitattu miesten politiikan tuntemusta.

– Niissä miehillä on pikkuisen paremmat tiedot politiikasta kuin naisilla, mutta ei ollenkaan näin suuret erot, Pitkänen toteaa.

Ilmapiiri kiristynyt

Ajatushautomon kyselyssä tutkittiin myös syitä yleisen keskusteluilmapiirin kiristymiseen.

Lähes yhdeksänkymmentä prosenttia vastaajista koki, että tahallinen ärsyttäminen on lisääntynyt julkisessa keskustelussa. Siihen vaikuttavat tutkija Ville Pitkäsen mukaan todennäköisesti meneillään oleva yhteiskunnallinen kehitys ja esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvä tunteikas keskustelu. Lisäksi asiaan vaikuttaa sosiaalisen median yleistyminen.

– Siellä läikehtii välillä aika pahasti yli. Luulen tämän heijastuvan myös ihmisten kokemukseen siitä, että keskusteluilmapiiri on heikentynyt, Pitkänen sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, miten ihmiset reagoivat kiristyneeseen keskusteluilmapiiriin. Ihmisiltä kysyttiin, ovatko he valmiita vetäytymän sen takia keskustelusta.

– Iso osa suomalaisista kokee keskustelujen vastakkainasettelun niin harmillisena, että he harkitsevat vetäytymistä.

Heitä oli puolet kyselyn vastaajista.

– Se on aika iso ja jossain määrin huolestuttava lukema, Pitkänen sanoo.

Aamu-tv:ssä samaan keskusteluun osallistunut retoriikan tutkija Maria Eronen-Valli ei kuitenkaan usko, että nettikeskustelujen sensurointi tai rajaaminen parantaisi tilannetta.

– Netti on demokraattinen media. Se on sellainen, minkälaisen siitä tekee. Ehkä sinne tarvittaisiin lisää sovittelevaa ääntä, Eronen-Valli toteaa.

Tilastokeskuksen mukaan vain 7 prosenttia suomalaisista kertoo internetiin yhteiskunnallisia tai poliittisia sisältöjä.

– Vaikka kärjekkäät mielipiteet korostuvat helposti näissä keskusteluissa, iso osa niistä on laadukasta. Siellä on myös vuoropuheluun pyrkivää keskustelua, Pitkänen muistuttaa.

E2:n Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastasi noin 4700 henkilöä. Tutkimus tehtiin maaliskuussa.

Klo 12.20 Juttua korjattu. Noin puolet harkitsee vetäytyvänsä yhteiskunnallisesta keskustelusta vastakkainasettelujen takia. Kyse ei ollut pelkästään nettikeskusteluista.