Talvivaaran kaivosta pyörittävä Terrafame neuvottelee lisärahoituksesta useiden sijoittajien ja alan yhtiöiden kanssa

Terrafamen mukaan Sotkamon kaivoksen ylösajo on edennyt suunnitelmien mukaan. Toiminnan kannalta ratkaisevaa on Vaasan hallinto-oikeuden päätös jätevesien purkuputken luvasta huhtikuun lopussa.

Kotimaa
Lauri Ratia ja Matti Hietanen.
Lauri Ratia (vas.) ja Matti Hietanen (oik.). Yle

Talvivaaran kaivosta pyörittävä Terrafame on tyytyväinen bioliuotusprosessin käynnistymiseen Sotkamon kaivosalueella. Yhtiön mukaan uusissa rakennetuissa liuotuskasojen osissa metalliliuoksen lämpötila on noussut hieman odotuksia paremmin.

Terrafame kertoi nikkelintuotannon sujumisesta torstaiaamun tiedotustilaisuudessa. Tämä on kaivosyhtiön ensimmäinen julkinen ulostulo sen jälkeen, kun yhtiö käynnisti pysähdyksissä olleen Talvivaaran kaivoksen viime syksynä.

Jos lupaa purkuputkelle ei tule, toiminnan jatko on erittäin hankalaa.

Lauri Ratia

– Kaivoksen ylösajo on sujunut suunnitellusti, sanoi Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia tiedotustilaisuudessa.

Ratian mukaan nikkeli- ja sinkkituotteiden toimitusmäärät nousevat taloudellisesti merkittäviksi kuitenkin vasta syksyn 2016 aikana.

Nikkelintuotanto ylitti tammi-maaliskuussa 2016 tavoitteet noin 25 prosentilla. Tuotantotavoite vuodelle 2016 on 11 500 tonnia nikkeliä ja 25 000 tonnia vuodelle 2017.

Metallitehtaalle menevän liuoksen nikkelipitoisuus oli maaliskuun lopussa 1,3 g/l, mikä on 0,2 g/l enemmän kuin oli tavoitteena. Vuoden 2015 elokuussa pitoisuus oli 0,4 g/l.

Yhtiön lopullinen pitoisuustavoite on 2,5 g/l.

– Se tekee taloudellisen toiminnan mahdolliseksi, Ratia sanoi.

Nikkelin hinta toivottua alhaisempi

Terrafame tuottaa nikkeliä Talvivaaran aloittamalla bioliuotusmenetelmällä, jossa metallit liuotetaan malmista bakteerien avulla. Menetelmä ei ole missään vaiheessa tuottanut kannattavaa määrää nikkeliä.

Nikkelin maailmanmarkkinahinta ei ole kehittynyt Terrafamen toiminnan käynnistämisen jälkeen suotuisasti. Tällä hetkellä nikkelin hinta vaihtelee 8 000 ja 9 000 dollarin välillä.

Yhtiö arvioi, että tämän hetken hintatasosta nikkelin hinta kehittyy vuoteen 2020 mennessä 15 500 dollariin.

– Tällä hintakehityksellä pääsemme positiiviseen kassavirtatuloksen vuodenvaihteessa 2017–2018, Ratia sanoi.

Ratian mukaan kaivoksella on pitkällä tähtäimellä erittäin hyvät mahdollisuudet tulla kannattavaksi ja näin vastata ympäristöstä mutta myös tärkeästä työllistämistehtävästä, joka sillä Kainuussa on.

Neuvottelut lisärahoituksesta käynnissä

Terrafamen vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 14,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 liikevaihto oli vaatimattomat 2,5 miljoonaa euroa. Käyttökate oli alkuvuonna 52,8 miljoonaa euroa negatiivinen.

Yhtiön lisärahoitustarve on 200 miljoonaa euroa. Neuvottelut siitä ovat käynnissä useiden eri tahojen kanssa.

– En lähde maakohtaisesti sanomaan, mutta mukana on sekä kansainvälisiä että kotimaisia sijoittajia ja alan yhtiöitä, sanoi Terrafame Groupin toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Valtion kokonaan omistaman kaivoksen rahavarat ovat loppumassa kesällä. Terrafame arvioi, että valtiolta tarvitaan mahdollisesti edelleen lisäpääomaa.

Kannattavuuden lisäksi Terrafamen toinen suuri ongelma on se, että vettä kertyy liikaa Sotkamon kaivosalueella. Viime viikolla Terrafame käynnisti vesien lisäjuoksutukset kaivosalueelta. Vaasan hallinto-oikeus päättää Sotkamon Nuasjärveen johtavan, puhdistetuille jätevesille rakennetun purkuputken luvasta huhtikuun lopussa.

– Kun saamme luvan, pystymme seuraavan kolmen vuoden aikana poistamaan ylimääräisen veden. Tasapaino on 3 miljoonaa kuutiometriä vettä, Ratia sanoi.

Kun kaivos siirtyi Terrafamen vastuulle alueella oli yli 10 miljoonaa kuutiometriä ylimääräistä vettä.

– Jos lupaa purkuputkelle ei tule, toiminnan jatko rehellisesti sanottuna on erittäin hankalaa, Ratia sanoi.

Korjattu 28.4.106 klo 8:30: muutettu Oulun Nuasjärvi Sotkamon Nuasjärveksi