Maailman suurin yksityinen kivihiiliyhtiö kuilun partaalla – hiilen alamäki alkanut?

Yhdysvalloissa erityisesti liuskekaasu on vallannut alaa hiileltä. Kiinassa taas vaikuttavat huoli hengitysilman puhtaudesta ja ilmastonmuutoksesta. Suomalaisasiantuntijan mukaan hiilellä on vielä pitkään iso rooli maailman energiamarkkinoilla.

talous
Peabody-energiayhtiön logo New Yorkin pörssin taululla.
Peabody-energiayhtiön logo New Yorkin pörssin taululla maaliskuussa 2016.Andrew Gombert / EPA

Maailman suurinta yksityistä kivihiilen tuottajaa Peabody Energy Corporation -yhtiötä uhkaa vararikko. Yhdysvaltalaisyritys on hakeutunut velkojiltaan suojaan menettelyllä, joka muistuttaa suomalaista velkajärjestelyä.

Kivihiiltä louhivan, myyvän ja jakelevan yhtiön ongelmien katsotaan heijastelevan koko alan vaikeuksia.

Käänne on ollut nopea, sillä hiilen osuus maailman energiantuotannosta nousi vuosituhannen vaihteen jälkeen noin neljänneksestä 30 prosenttiin vuonna 2013. Kasvua selitti lähinnä Kiinan kova kysyntä. Kiina kulutti tuolloin lähes puolet kaikesta hiilestä maailmassa.

Muutos alkoi kuitenkin vuonna 2014, jolloin hiiltä kulutettiin 1,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2015 laskua kertyi noin kolme prosenttia.

Alaa seuraavien asiantuntijoiden mukaan laskutrendistä voi hyvinkin tulla pysyvä. Kiinan teollisuus on kärsinyt takapakkia, mutta se ei ole ainoa syy. Vaikeaa savusumuongelmaa on yritetty hillitä sulkemalla satoja kaupungeissa sijaitsevia voimalaitoksia, ja huoli ilmastonmuutoksesta on lisännyt investointeja uusiutuvaan energiaan.

Yhdysvalloissakin hiilen osuus sähkötuotannosta on pudonnut viiden viime vuoden aikana runsaasta puolesta hieman yli kolmannekseen, kertoo ympäristöjärjestö Sierra Clubin edustaja New Scientist (siirryt toiseen palveluun) -lehdelle.

Hiilivoimaloita rakennetaan yhä, mutta ei entistä tahtia

Kivihiiltä hyödyntävien voimaloiden rakentaminen ei ole loppunut maailmasta, mutta kehitys on ollut laskeva. Yhdysvaltalaisen ympäristöasioita seuraavan ajatushautomon Coalswarmin mukaan jokaista toteutunutta hiilvoimalaa kohden kahden muun rakentamissuunnitelmat ovat joko jäissä tai peruttu kokonaan.

Saksassa viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan uusiutuvaan energiaan investoitiin kaksi kertaa niin paljon kuin uusiin hiilivoimalaitoksiin.

Ylituotannon ja vähenevän kysynnän takia hiilen maailmanmarkkinahinta on pudonnut. Samoista syistä monien kaivosten toiminta on pysähtynyt, eivätkä ne pysty maksamaan velkojaan.

Yhdysvalloissa vaikeuksissa ovat olleet erityisesti Appalakkien alueella sijaitsevat kaivokset. Nesijaitsevat syvällä maan alla, ja kaivostoiminta on kallista.

Kivihiili on riskialtis ja kallis investointi mille tahansa kansakunnalle.

Michael Brune

Peabody Energylle kehitys on merkinnyt raskasta velkataakkaa. Viime vuonna yhtiön tappiot nousivat 1,8 miljardiin euroon, kun sen liikevaihto jäi alle viiden miljardin euron. Kokonaisvelka ylittää jo selvästi liikevaihdon arvon.

Pariisissa joulukuussa solmittu uusi ympäristösopimus ei sekään lupaa hyvää tulevaisuutta fosiilisista polttoaineista saastuttavimmalle.

– Kivihiili on riskialtis ja kallis investointi mille tahansa kansakunnalle, sanoo Sierra Club -ympäristöjärjestön johtaja Michael Brune New Scientistille.

The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) haastattelema ympäristöjärjestö 350.orgin asiantuntija Jenny Marineau puolestaan uskoo Peabodyn vararikon ennakoivan fossiilisten energialähteiden aikakauden loppumista.

Suomalaisasiantuntija: Kivihiili iso tekijä vielä pitkään

Analyysiyhtiö Inderesin energiakysymyksiin perehtynyt analyytikko Rasmus Skand vahvistaa, että Peabody Energyn ongelmat kertovat koko alan ongelmista. Erityisesti Yhdysvalloissa hiilen kysyntä on vähentynyt ja liuskekaasu on korvannut sitä. Hiilen hinta laskee, kun kysyntä vähenee.

Kivihiiliala ei ole kuolemassa, mutta paineen alla kuitenkin.

Rasmus Skand

Maailmalla sähköstä tuotetaan hiilellä kuitenkin yhä 30 - 40 prosenttia, ja kivihiili tulee olemaan iso tekijä energiamarkkinoilla vielä pitkään, Skand sanoo.

– Kivihiiliala ei ole kuolemassa, mutta paineen alla kuitenkin, Skand korostaa. Sijoittajia hän kehottaa varovaisuuteen.

Uusiutuvat energiatuotteet ovat Skandin mukaan pärjänneet Euroopassa hyvin, koska niitä on subventoitu vahvasti. Perinteisen energian yhtiöt haluaisivat edetä kohti markkinaehtoisuutta. Skandinkaan mukaan tilanne ei ole kestävä, koska markkina ei voi toimia niin, että valtio maksaa jatkuvasti sähköntuotannosta.

Erityisesti aurinkoenergiassa teknologia on kuitenkin kehittynyt niin, että se alkaa jo pärjätä kilpailussa. Skand pitää kiinnostavana myös Saksassa ja Ranskassa tutkittua aaltoenergiaa.