1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Pienet ja keskisuuret yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen aiempaa myönteisemmin

Monet pk-yritykset arvioivat henkilöstömääränsä kasvavan. Työ- ja elinkeinoministeriön raportista selviää myös, että noin joka kymmenes pk-yritys on rekrytoinut maahanmuuttajia.

Kotimaan uutiset
Pojan hiustenleikkuu.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset suhdannetilanteesta ovat kääntyneet myönteisiksi. Myös arvio henkilöstömäärän kehityksestä on aikaisempaa positiivisempi.

Vielä ollaan kuitenkin kaukana vuosien 2010–2011 myönteisistä odotuksista.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön raportista. Ministeriö keräsi barometrin aineiston viime vuodenvaihteessa.

Palkan sivukulut hidastavat työllistämistä

Yritykset kokevat suhdannetilanteen parhaaksi muutamaan vuoteen. Vastaajista 35 prosenttia pitää suhdannetilannetta oman yrityksensä kannalta parempana kuin vuosi sitten.

Erityisesti suurimmat, 50–250 henkilön pk-yritykset odottavat henkilöstön määrän kasvavan seuraavan vuoden aikana.

Merkittävimpänä työllistämisen esteenä yritykset pitävät palkan sivukuluja. Toiseksi merkittävin työllistämisen este on heikko kysyntä.

Maahanmuuttajia töihin erityisesti teollisuuteen

Pk-yritykset vastasivat myös Suomessa olevien maahanmuuttajien palkkaamista koskevaan kysymykseen. Vastanneista 11 prosenttia kertoi rekrytoineensa maahanmuuttajia.

Yleisintä maahanmuuttajien työllistäminen oli teollisuudessa, jossa noin viidennes yrityksistä oli palkannut maahanmuuttajan. Suurimmista pk-yrityksistä maahanmuuttajia oli rekrytoinut 46 prosenttia.

Hyviä uutisia myös alueilta

Pk-yrityskyselyn kanssa samansuuntaista viestiä kertoo myös torstaina julkaistu katsaus alueellisista kehitysnäkymistä. Alueet ennakoivat, että niiden talouskehitys kääntyy pikkuhiljaa parempaan suuntaan. Myös työttömyyden kasvu on taittumassa, ja työpaikkoja avautuu aiempaa enemmän.

Alueet ovat näkemyksissään kuitenkin varovaisia, ja kasvuodotukset maltillisia.

Vaikka työmarkkinat ovatkin piristymässä, pitkäaikaistyöttömien määrän odotetaan yhä kasvavan. Myös ulkomaalaisten korkea työttömyys huolestuttaa alueilla.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus tiivistää kaksi kertaa vuodessa ely-keskusten ja muiden aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ely-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä.

Lue seuraavaksi