Pelastustyöt ylittivät odotukset – äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen poikasia ennätysmäärä

Saimaan järvilohikannan elvytystyö on onnistunut jopa yli odotusten. Äärimmäisen uhanalaisen lajin poikasia on löydetty lajin tärkeästä kutujoesta enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Kotimaa
Saimaan järvilohen poikanen

Äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen pelastustyöt kantavat hedelmää. Pohjois-Karjalassa sijaitsevaa Ala-Koitajokea on kunnostettu, jotta järvilohet voisivat lisääntyä joessa.

Joen koskialueille tehtiin kutusoraikkoja ja vuosi sitten ensimmäiset villipoikaset kuoriutuivat. Edellisen kerran Saimaan järvilohi lisääntyi luonnonmukaisesti vuosikymmeniä sitten.

Tänäkin keväänä luonnossa syntyneitä poikasia on havaittu monilla kunnostetuilla alueilla.

Luonnonvarakeskuksen mukaan poikasten määrät ovat lisääntyneet, ja muutamilla kunnostusalueilla poikastiheydet ovat olleet jopa ennätyksellisen suuria.

Ala-Koitajoki tuhoutui kutupaikkana 1950-luvulla, kun joen vesi ohjattiin Pamilon voimalaitokseen. Nyt poikastiheys on parempi kuin koskaan tuhoutumisen jälkeen.

– Osassa koskia poikasia on yli 400 aarilla. Erittäin hyvä tulos olisi jo 100–150 poikasta aarilla, Luken erikoistutkija Jorma Piironen iloitsee.

Ala-Koitajoen kunnostusta jatketaan edelleen. Jokeen lennätetään soraa helikopterilla ja kolmeen koskeen tehdään matalia poikasille sopivia rantasorakoita kaivinkoneella.

– Helikopterilla tehdyt soraikot ovat kelvanneet poikasille paremmin kuin kaivinkoneella tehdyt, Piironen kertoo.