Tutkimus: Muinaisten kulttuurien valtaeliitti piti köyhät kurissa ihmisuhreilla

Uusiseelantilaisessa tutkimuksessa selvitettiin yli 90 muinaiskulttuurin uskonnollisia rituaaleja. Kaikista maanosista löytyi uhraamista kauan ennen kuin yhteisöjen tiedettiin olleen vuorovaikutuksessa keskenään.

Ulkomaat
Jacques Aragon teos Supplice Sandwich
Jacques Aragon noin vuodelta 1819 peräisin oleva teos Supplice Sandwichien, joka esittää havaijilaista uhrausta.

Tuoreen tutkimuksen mukaan tapa uhrata ihmisiä uskonnollisissa rituaaleissa kehittyi muinaisissa kulttuureissa hallitsevan eliitin keinoksi pitää alemmat luokat kurissa.

Tapa oli käytössä etenkin yhteisöissä, jotka olivat voimakkaasti hierarkkisia, kertoo Nature-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistu uusiseelantilaistutkimus. Uhrattavat kuuluivat yleensä yhteisön vähäosaisiin.

Synkkä rituali sementoi valtaa

Tutkija Joseph Watts Aucklandin yliopistosta toteaa (siirryt toiseen palveluun), että uskontoa on perinteisesti pidetty moraalisuuden ja yhteistyön edistäjänä, mutta heidän tutkimallaan uskonnollisella rituaalilla oli nykyisten yhteiskuntien kehittymisessä synkempi rooli.

– Käyttämällä ihmisten uhraamista rangaistuksena tabujen rikkomisesta sekä vähäosaisten lannistamiseen ja pelon juurruttamiseen yhteiskunnan eliittiä kohtaan valtaapitävä eliitti kykeni säilyttämään ja luomaan sosiaalista kontrollia, Watts sanoo.

Uhraus oli erityisen tehokas sosiaalisen kontrollin keino, koska siinä rangaistus sai yliluonnollisen oikeutuksen, toteaa tutkija Russell Gray.

Hallitsijoiden uskottiin usein olevan jumalien jälkeläisiä, ja ihmisten uhraaminen oli osoitus heidän vallastaan.

Rituaali tunnetaan jo 5 000 vuoden takaa

Ihmisten uhraaminen uskonnon nimissä on ainakin 5 000 vuotta vanha rituaali. Tapa vaikuttaa myös olleen laajalle levinnyt, Watts sanoo tiedesivusto Live Sciencelle (siirryt toiseen palveluun).

Sitä esiintyi eri maanosissa kauan ennen kuin kyseisten kulttuurien tiedetään olleen vuorovaikutuksessa keskenään.

Wattsin tutkijaryhmä tutki 93:a muinaista kulttuuria laajalta austronesialaiselta kielialueelta, joka ulottuu Afrikkaan, Kaakkois-Aasiaan ja Oseaniaan.

Tutkijat kertovat valinneensa austronesialaiset kulttuurit, koska ne ovat tietynlainen luonnollinen laboratorio kulttuurienväliselle tutkimukselle. Kulttuurit ovat levittäytyneet laajalle alueelle, jossa on erilaisia ilmastovyöhykkeitä. Lisäksi kielten, uskontojen ja yhteiskuntamuotojen kirjo on moninainen.

Uskonnolliset järjestelmät suosivat eliittiä

Ryhmän tutkimista kulttuureista 40:ssä esiintyi ihmisuhrausta.

Se sai erilaisia muotoja; uhreja esimerkiksi hukutettiin, poltettiin, kuristettiin tai hakattiin hengiltä.

Uhrauksen syy saattoi olla vaikkapa johtajan hautajaiset, uuden veneen tai talon vihkiäiset tai perinteen tai tabun rikkominen.

Yhteistä oli kuitenkin uhrin alhainen yhteiskunnallinen asema. Uhrauksen toimittaja oli puolestaan yläluokkainen, esimerkiksi ylipappi.

Yleisintä ihmisten uhraaminen oli yhteiskunnissa, joissa alempien luokkien ja etuoikeutetun väestönosan välinen kuilu oli suuri. Tutkituista yhteiskunnista hierarkkisimmissa sitä käytti 67 prosenttia, keskihierarkkisista 37 prosenttia ja tasa-arvoisimmista 25 prosenttia, tutkimus kertoo.