1. yle.fi
  2. Uutiset

Suomalaistutkija löysi syövän leviämiseen vaikuttavan geenin – lääkehoitoon vielä matkaa

Aiemmin tutkimaton Myosin-X-geeni saatiin tutkimuksessa vaiennettua eli syövän leviäminen hidastumaan.

Kotimaan uutiset
Mammografiakuva naisen rinnassa olevasta syöpäkasvaimesta.
Mammografiakuva naisen rinnassa olevasta syöpäkasvaimesta.YLE

Syöpäsolun sormimaisilla ulokkeilla ja niitä säätelevällä Myosin-X-geenillä on keskeinen rooli syöpäsolujen liikkumisen ja etäpesäkkeiden muodostuksen säätelyssä. Näin toteaa Turun yliopistoon väitöskirjan tehnyt Riina Kaukonen.

Kaukonen tutki väitöskirjassaan (siirryt toiseen palveluun), miten syöpäsolun sormimaiset ulokkeet ja syöpäsolujen naapurit vuorovaikuttavat syöpäsolujen kanssa ja vaikuttavat syövän kasvuun sekä etäpesäkkeiden muodostukseen.

Syövän alkuvaiheessa syöpäsoluille on tyypillistä kontrolloimaton jakautuminen, mutta syövän edetessä syöpäsolut lähtevät liikkeelle ja leviävät veren- tai imusuonikierron kautta muualle elimistöön muodostaen etäpesäkkeitä.

– Syövän leviämisen mekanismien tutkiminen on tärkeää, sillä syöpäpotilaiden merkittävin kuolinsyy on syövän leviäminen elimistössä, Kaukonen sanoo.

Riina Kaukonen
Riina Kaukosen väitöskirja tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 22.4.2016. Vastaväittäjänä toimii tohtori Jacky Goetz Strasbourgin yliopistosta ja kustoksena professori Johanna Ivaska.

Solun sormimaisten ulokkeiden määrän tiedetään lisääntyvän syövässä ja vaikuttavan etenkin syöpäsolujen kykyyn liikkua. Väitöskirjassaan Kaukonen tutki geeniä nimeltä Myosin-X, joka säätelee ulokkeiden muodostusta. Myosin-X-geenin merkitystä syövän leviämisen säätelyssä ei ole aiemmin tutkittu.

– Havaitsimme tutkimusryhmän kanssa, että Myosin-X säätelee rintasyöpäsolujen liikkumista, sillä Myosin-X-geenin hiljentäminen hillitsi rintasyöpäsolujen kykyä levitä ja muodostaa etäpesäkkeitä, Kaukonen toteaa.

"Suomessa löydetään yhtä ja toista"

Syövän leviämistä säätelevän geenin löytyminen on syöpätutkimuksen kannalta merkittävä löytö. Se on kuitenkin vasta soluviljemässä todettu perustutkimuksen löydös.

– Ollaan aika pitkällä vielä siitä, että ihmiselle voitaisiin vaikka antaa tämän geenin toimintaa säätelevää lääkettä, arvioi HUSin Syöpäkeskuksen tutkimusjohtaja Heikki Joensuu.

Lääkeyhtiöt eivät Joensuun mukaan ole tutkimassa aktiivisesti asiaa. HUSissa on kuitenkin tehty jatkotutkimuksia, ja soluviljelmissä kyseinen syövän leviämiseen liittyvä geeni on saatu vaiennettua.

Tarvitaan vain hyviä koeasetelmia.

Heikki Joensuu

Joensuun mukaan vastaavantyyppisiä tutkimuksia valmistuu nyt syöpätutkimuksessa paljon. Professori Johanna Ivaskan työryhmässä tehtyä Kaukosen väitöstutkimusta Joensuu pitää kuitenkin arvokkaana löydöksenä, ja se julkaistiin myös merkittävässä tieteellisessä julkaisussa.

Kuinka todennäköistä sitten on, että väitöstutkija tekee läpimurron syöpätutkimuksessa?

– Suomessa löydetään yhtä ja toista. Ei se siitä ole kiinni, että on paljon rahaa ja iso laitos. Tarvitaan vain hyviä koeasetelmia, Joensuu sanoo.

Lue seuraavaksi