1. yle.fi
  2. Uutiset

Kelassa ja kunnissa uskotaan tasapuolisuuden kohentuvan toimeentulotuen siirtyessä Kelan hoteisiin

Sosten kyselyyn vastanneet uskovat, että muutoksella vähennetään päällekkäistä työtä ja ihmiset saavat hoidettua asiansa yhdellä luukulla, ainakin jos kyse on tavanomaisista tapauksista. Sosiaalialalla huolestuttavat kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten olot, kun toimeentulotuki siirretään pois sosiaalitoimistoista.

Kotimaan uutiset
Digitaalinen Q-matic-näyttö, jonka näytöllä näkyvät vuoronumero ja palvelupaikka.
Yle

Perustoimeentulotuen siirto kuntien sosiaalitoimistoista Kelaan oli oikea ratkaisu, kertoo Suomen sosiaali ja terveys ry Sosten kysely kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville johtajille, sosiaalityöntekijöille ja Kelassa toimeentuloturvaetuuksista vastaaville. Kelan vastaajista kaikki kannattivat tehtyä päätöstä. Sosiaali- ja terveysjohtajista 77 prosenttia ja sosiaalityöntekijöistä 73 prosenttia piti sitä oikeana ratkaisuna.

Soste, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö, teki sähköisen kyselyn alkuvuodesta ja sai kaikkiaan yli 370 vastausta. Tulokset se julkaisee tänään tiistaina Sosiaalibarometrin erityiskatsauksessaan, jossa se keskittyy toimeentuloon ja sote-uudistukseen.

Siirron tavoitteena on vähentää kuntien tehtäviä ja mahdollistaa perustoimeentulotukea hakevien ihmisten tasapuolinen kohtelu eri puolilla Suomea. Perusteluna on, että ihmisten juoksuttaminen paikasta toiseen vähenee, kun perustoimeentulotuki käsitellään Kelassa, jossa tehdään muitakin tukipäätöksiä.

Vastanneilla Kelan työntekijöillä on huomattavasti myönteisemmät näkemykset siirrosta ja sen vaikutuksista kuin kuntien sosiaali- ja terveysjohtajilla ja sosiaalityöntekijöillä. Esimerkiksi lähes kaikki Kelan vastaajat pitivät todennäköisenä, että perustoimeentulotukipäätökset syntyvät nykyistä nopeammin, sitten kun Kela myöntää niitä. Sosiaalialan vastaajista suurin osa ei usko näin tapahtuvan.

"Sähköinen asiointi helpottuu"

Vastaajat uskovat tasapuolisuuden parantuvan muutoksen myötä. Vastanneista Kelan työntekijöistä lähes kaikki ovat tätä mieltä, sosiaalialan ihmisistä lähes 80 prosenttia.

Sosiaalityöntekijät uumoilevat tulevaisuudessa saavansa nykyistä enemmän aikaa varsinaiseen sosiaalityöhön. Sosiaali- ja terveysjohtajista lähes 70 prosenttia ja sosiaalityöntekijöistä yli 50 prosenttia otaksuu sosiaalityön resurssien paranevan omalla aluellaan, kun kunnat luopuvat perustoimeentulotukipäätöksistä.

Tosin suurin osa kysymykseen vastanneista mainitsi, etteivät sosiaalityöntekijät käsittele rutiininomaisia perustoimeentulotukiasioita nytkään, joten sosiaalityöhön ei ole odotettavissa lisävaroja.

Sosiaalialan vastaajista noin 60 prosenttia uskoo muutoksen mahdollistavan asioinnin yhdellä luukulla. Kelan työntekijöistä lähes kaikki vastanneet olivat tätä mieltä. Suurin osa, yli 80 prosenttia sosiaalialalla työskentelevistäkin, uskoo, että kynnys hakea toimeentulotukea alenee, kun sitä haetaan Kelasta eikä kunnasta.

Moni otaksuu myös sähköisten palveluiden parantuvan verrattuna nykyiseen. Kelan työntekijät olivat erityisen toiveikkaita: lähes jokainen heistä piti erittäin tai melko todennäköisenä, että sähköinen asiointi kohenee. Myös sosiaalialan ihmiset olivat samoilla linjoilla: johtajista 93 prosenttia vastasi näin ja työntekijöistä lähes 80 prosenttia. Huolta herättää kuitenkin esimerkiksi se, että kaikki eivät kykene täyttämään lomakkeita ilman apua.

Sosiaalialalla huolta ihmisistä, joilla menee kaikkein heikoimmin

Osa vastaajista pelkää, että kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten elämä hankaloituu siirron takia entisestään. Todennäköisenä sitä piti sosiaali- ja terveysjohtajista 58 prosenttia ja sosiaalityöntekijöistä kaksi kolmasosaa. Kelassa työskentelevistä vastaajista noin kymmenes oli tätä mieltä. Erityisen haavoittuvassa asemassa vastaajat näkivät olevan esimerkiksi vanhusten, syrjäytyneiden nuorien ja maahanmuuttajien.

Kyselyyn vastanneiden mukaan ei vielä ole laajoja suunnitelmia siitä, kuinka sosiaalityön tarpeessa olevat ihmiset löydetään Kela-siirron jälkeen. Sosiaali- ja terveysjohtajista 14 prosenttia, sosiaalityöntekijöistä 6 prosenttia ja Kelan vastaajista 8 prosenttia kertoi suunnittelun alkaneen.

Tarkoitus on, että Kela myöntää ja maksaa toimeentulotuen perusosan ensi vuoden alusta lähtien. Kunnat vastaavat tulevaisuudessakin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä, joten moni joutuu asioimaan kahdella luukulla vastaisuudessakin.

Lue seuraavaksi