Vaasan sataman liikennemäärä laski viime vuonna – Uumajassa liikennemäärässä kovaa kasvua

Uumajan ja Vaasan yhteinen satamayhtiö Kvarken Ports on toiminut vuoden 2015 alusta alkaen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on yhdistetty kahden maan erilaisia yrityskulttuureita. Vaasassa sataman liikennemäärät putosivat, mutta Uumajassa 15 prosentin kasvu konttiliikenteessä sai yhtiön investoimaan konttienkäsittelyyn.

liikenne
Autot ajavat laivaan Vaasan satamassa
Jarkko Heikkinen / Yle

Vaasan ja Uumajan satamia on hallinnoinut 1. tammikuuta 2015 alkaen yksi yhtiö Kvarken Ports. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on yhdistelty Ruotsin ja Suomen erilaisia toimintakulttureita yhdeksi kokonaisuudeksi. Kvarken Portsin toimitusjohtaja Matti Eskon mukaan tässä onnistuttiin.

– Synergiaedut saavutettiin jopa hieman paremmin kuin odotettiin. Logistiikassa satamien välillä on pitkään tehty yhteistyötä erilaisissa hankkeissa, joten emme lähteneet yhteistyöhön puhtaalta pöydältä. Lisäksi ensimmäisen vuoden aikana luotiin yritykselle strategia, jota nyt toteutetaan, Esko sanoo.

Liikennemäärä kasvoi Uumajassa ja laski Vaasassa

Kvarken Portsin tavaraliikenne vuonna 2015 oli 3,4 miljoonaa tonnia. Uumajan satamassa liikennemäärä kasvoi perinteisissä tavaralajeissa, kuten paperin viennissä ja öljyn tuonnissa. Muutokset paperin kuljetuksissa siivittivät myös konttiliikenteen selvään, yli 15 prosentin kasvuun.

– Kasvun taustalla on vahvasti se, että Uumajassa paperin vienti on yksi keskeisin artikkeli. Paperia vietiin entistä enemmän konteissa. Paperin vienti konteissa tulee jatkossa entisestään voimistumaan, Esko selvittää.

Konttiliikenteen kasvuun Kvarken Ports on varautunut tilaamalla uuden 125 tonnin mobiilinosturin, joka toimitetaan Uumajaan toukokuussa 2016. Sen lisäksi Uumajaan on aloitettu uuden konttienkäsittely- ja laiturialueen suunnittelu.

Vaasassa liikennemäärät laskivat ja sitä selittää hiilentuonnin vähentyminen.

– Energiantuotannon rakenteellinen muutos näkyi Vaasan satamassa. Hiilen osuus on vähentynyt ja tulee vähentymään jatkossakin. Biopolttoaineet ovat jatkossa suurempi artikkeli.

Kasvua Vaasan sataman liikenteeseen Matti Esko uskoo tulevan alueen energiateollisuudesta.

– Pyrimme tekemään investointeja niin, että pystymme palvelemaan alueen vientoiteollisuutta jatkossa paremmin. Suunnitelmissa on esimerkiksi laituri-investointeja, hän valottaa.

Juttua korjattu klo 15:59: tavaraliikenne oli viime vuonna 3,4 miljoonaa tonnia.