Huolena potilasturvallisuus – päivystys ja teho-osasto marssivat ulos KYS:llä

Noin sata teho-osaston, päivystyspoliklinikan ja niiden toimintaan liittyvien muiden osastojen työntekijää vastustaa hoitotyön palveluyksikön eli sijaispankin laajentumista. Palveluyksikköjohtajan mukaan sijaispankista saadut kokemukset ovat toistaiseksi olleet hyviä.

Ulosmarssi
Mielenosoittajia kyltit kädessä KYSin pihalla.
Hoitohenkilökunnan ulosmarssi KYSillä 18.4.2016

Kuopion yliopistollisen sairaalan teho-osaston, päivystyspoliklinikan ja niitä tukevien muiden osastojen henkilökunta marssi ulos työpaikaltaan maanantaina iltapäivällä. Ulosmarssi järjestettiin vastalauseena kyseisten osastojen sisäisten sijaisten ja määräaikaisen hoitohenkilöstön siirtymiselle hoitotyön palveluyksikköön eli sijaispankkiin.

Osastojen henkilöstö on huolissaan ammattitaidon ylläpitämisestä sekä potilasturvallisuudesta. Kyseisissä yksiköissä hoitajilta vaaditaan muun muassa pitkää perehdytystä. Huolena on, että esimerkiksi teho-osastolle ei saataisi sijaispankista osaston työhön perehtynyttä sijaista. Myös työyhteisön pirstaloituminen askarruttaa.

– Vakituinen henkilöstö on oman työyksikkönsä alaisuudessa ja sijaiset siirtyisivät hoitotyön yksikön osastonhoitajan alaisuuteen. Mielestämme tämä pirstaloi työyhteisön, vaikuttaa työhyvinvoitiin ja sillä on myös vaikutusta potilaan saamaan hoitoon, kertoo ulosmarssin järjestänyt Tehyn ammattiosaston puheenjohtaja Sirpa Humaloja.

Ulosmarssissa oli paikalla vajaa sata henkilöä.

Säästöä jo 1,2 miljoonaa

Hoitotyön palveluyksiköllä eli sijaispankilla KYS pyrkii järjestelemään sijaisten käyttöä aiempaa tehokkaammin. Sijaispankki otettiin käyttöön viime vuoden alussa. Kokemukset ovat olleet KYSin hallintoylihoitaja Merja Miettisen mukaan hyviä.

– Yli 90 prosentista tapauksia olemme voineet toimittaa osaavan sijaisen osastolle. Olemme pystyneet keskustelemaan kaikkien sijaisten kanssa siitä, minkälaista osaamista heillä on ja mitä he haluavat kehittää, Miettinen toppuuttelee ulosmarssijoiden huolia.

Miettisen mukaan tällä järjestelmällä saadaan oikea osaaminen ja potilaiden tarvitsema hoito kohtaamaan. Sijaisia on ollut toistaiseksi 550 henkeä. Säästöä uudelleenjärjestelyn avulla on kertynyt 1,2 miljoonaa euroa.

Muutos "ei vaikuta millään tavalla"

Palveluyksikköjohtaja ja ylihoitaja Anne Kantanen kertoo, että hoitotyön palveluyksikön toimintaa on arvioitu monesta näkökulmasta.

– Tulokset ovat olleet myönteisiä. Ulkoisen auditoijan lisäksi palautetta on kerätty hoitotyön palveluyksikössä tällä hetkellä työskenteleviltä, sekä sijaisia tilaavilta osastonhoitajilta. Kaikki tulokset ovat olleet rohkaisevia.

Kantasen mukaan yli 80 prosenttia vastasi, ettei siirto uuteen yksikköön ole vaikuttanut työskentelyyn millään tavalla. Kantasen mielestä on positiivista, että sijaispankissa työskentelevät ovat pystyneet kehittämään osaamistaan siihen, mitä itse ovat halunneet tehdä.

Teho-osaston ja päivystyspoliklinikan työntekijöiden huoleen osaavien sijaisten menettämisestä Kantanen vastaa rauhoitellen.

– Sijaiset, jotka tulevat työskentelemään näissä yksiköissä ovat hyvin pitkälle samoja sijaisia, jotka työskentelevät siellä tällä hetkellä. Pyrimme siihen, että akuuteissa tilanteissa löytyisi sijainen, jotta oman henkilöstön ei aina tarvitse joustaa.