yle.fi-etusivu

A2-ilta kysyi: eduskunnan ryhmäjohtajat leikkaisivat ainakin sosiaaliturvasta ja julkisesta taloudesta

Joustetaan työehdoista ja suostutaan palkkamalttiin. Leikataan julkisesta taloudesta ja kehitysavusta, tingitään Kela-korvauksista. Eduskuntaryhmien puheenjohtajilta saatiin runsas työkalupakki A2 Taloustalkoot-iltaan.

politiikka
Lompakko puristuksissa
Juha Portaankorva / Yle
Matti Vanhanen
Yle
Sampo Terho
Yle
Arto Satonen
Yle
Antti Lindtman
Yle
Olli-Poika Parviainen
Yle
Aino-Kaisa Pekonen
Yle
Anna-Maija Henriksson
Yle
Peter Östman
Yle

A2-illan kyselyssä pyydettiin ryhmäpuheenjohtajia esittelemään ensisijainen konkreettinen kohde, mistä puolue on valmis joustamaan taloustalkoissa. A2-illan kyselyyn vastasivat kaikki kahdeksan eduskuntaryhmien puheenjohtajaa.

Outi Alanko-Kahiluodon (vihr.) valiokuntamatkan takia vihreistä kyselyyn osallistui ryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen.

Hallitukselta kipeitä leikkauksia

Keskustan ryhmäjohtaja Matti Vanhanen toteaa, että nyt kaikki säästöpäätökset on tehty ja ne toteutetaan ensi syksyn ja sitä seuraavan syksyn budjetissa.

– Meille tärkeitä ovat julkiset palvelut ja sosiaaliturva ja olemme olleet valmiita niistäkin joustamaan, toteaa Vanhanen.

Perussuomalaisten Sampo Terhon mielestä taloustalkoissa pitäisi joustaa kehitysavussa.

– Kun joudumme tekemään erittäin vaikeita leikkauksia, Suomella ei ole mahdollisuutta auttaa muita yhtä avokätisesti kuin takavuosina parempina aikoina.

Vaikeassa taloustilanteessa Suomella on ensisijaisesti vastuu omista kansalaisistaan ja heidän hyvinvoinnistaan, sanoo Terho.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Arto Satonen toteaa vastauksessaan, että säästöjä on haettava laajalta skaalalta ja valitettavasti myös sieltä, missä suurimmat menot aiheutuvat.

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi etuuksia. Kokoomus on kuitenkin halunnut, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat rajattaisiin taloustalkoiden ulkopuolelle, ja siksi esimerkiksi toimeentulotuki ei ole indeksisäästöjen piirissä, ja takuueläkkeeseenkin on tehty pieni korotus, sanoo Satonen.

Opposition taloustalkooeväät

SDP:n mielestä palkkamalttia pitää jatkaa. Antti Lindtmanin mielestä viime vuosina tehdyt keskitetyt palkkaratkaisut ovat tehokkaasti kuroneet umpeen kilpailukykyeroa Suomen kilpailijamaihin.

– SDP on valmis säästämään toimimattomista elinkeinotuista, joiden leikkaamisella ei vahingoiteta yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi valtionhallinnossa on miljardin verran ICT-hankkeita, joista on mahdollisuus säästää, lisää Lindtman.

Vihreät leikkaisivat mm. yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksista ja ympäristölle haitallisista tuista.

– Julkisen velan kasvu on saatava kohtuullisella aikavälillä hallintaan. Tämä edellyttää sitä, että löydetään hankalista säästökohteista vähiten hankalat ja otetaan huomioon niin ympäristönsuojelu, oikeudenmukaisuus kuin talouskasvun eväätkin, sanoo Olli-Poika Parviainen.

Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa isotuloisia mukaan taloustalkoisiin.

– Esitämme pääomaverotuksen yhdenmukaistamista palkkatuloverotuksen kanssa, aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumista ja veronkierron estämistä. Myös yritystukia pitäisi tarkastella kriittisesti. Niitä maksetaan STTK:n laskelmien mukaan enemmän kuin yritykset maksavat yhteisöveroa, sanoo Aino-Kaisa Pekonen.

RKP:n Anna-Maja Henriksson toteaa, että taloustalkoissa ei ole kysymys joustamisesta vaan ratkaisujen löytämisestä.

– Tarvitsemme työmarkkinauudistuksen missä paikallinen sopiminen on tärkeässä roolissa. Meillä on myös valmius uudistaa työttömyystukea niin että järjestelmä paremmin kannustaa työnhakuun, sanoo Henriksson.

Kristillisdemokraatit olisivat valmiita joustamaan työehdoista paikallisen sopimisen kautta.

– Työmarkkinoille tarvitaan enemmän joustoja. Paikallisen sopimisen kautta voidaan löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät pitkällä aikavälillä kaikkia osapuolia, sanoo kristillisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman.

Keinot talouskasvuun

A2-ilta kysyi ryhmäjohtajilta myös, mikä on heidän puolueensa tärkein keino luoda talouskasvua Suomeen. Keinovalikoima tiivistyi työllistämiseen ja yrittäjyyteen.

– Työllistämisen kustannuksia on alennettava, työllistämiseen liittyvää hallinnollista taakkaa kevennettävä ja uuden työntekijän palkkaamiseen liittyviä riskejä pienennettävä, luettelee Arto Satonen.

– Suomalaisen työn kilpailukykyä on parannettava sekä palveluiden että tuotteiden valmistuksen kohdalla. Toinen tärkeä on se, että luodaan uutta. Kärkisijoilla siinä ovat mm. biotalous-strategia ja digi-talouden edistäminen, sanoo Matti Vanhanen.

– KD on vahvasti pitänyt esillä yrittäjävähennystä henkilöyrittäjille, jotta heidän verotuksensa saataisiin samalla tasolle palkansaajien kanssa, toteaa Peter Östman.

_A2 Taloustalkoot-ilta tänään TV2:ssa kello 21.30. Eduskunnan ryhmänjohtajista Matti Vanhanen on A2-illan vieraana. Muut vieraat näet täältä._