1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

IT-ala selvinnyt lamasta – muutamissa maakunnissa jo työvoimapula

IT-alan työttömyyskehityksessä on vuoden 2014 jälkeen tapahtunut käänne: työttömyyden kasvuvauhti on pysähtynyt tai kääntynyt selkeään laskuun. Irtisanomisista kärsineissä ns. Nokia-maakunnissa Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Varsinais-Suomessa työttömyyden kasvu on ollut varsin maltillista. Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa työttömyys on jopa vähentynyt.

Kuva: Salvatore Di Nolfi / EPA

Informaatioteknogialan työttömyyskehitystä vuosina 2006 – 2015 selvitti Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta. Selvitys tehtiin maakunnittain ja koulutusasteittain. Lähteenä käytettiin työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja sekä Tilastokeskuksen ammattiryhmä-luokitusta.

– Viime vuosien irtisanomiset ovat kohdanneet erityisesti korkeakoulutettuja IT-alan ammattilaisia. Selvityksestä käy kuitenkin ilmi, että he ovat pystyneet mukautumaan työelämän muuttuneeseen tilanteeseen. Irtisanomiset eivät näy korkeasti koulutettujen työttömyytenä, vaan heidän osaltaan työttömyys on jopa kääntynyt laskuun, iloitsee dekaani Pekka Neittaanmäki.

IT-selvityksessä työttömyyttä tarkasteltiin kolmessa pääryhmässä: ammatillisessa koulutuksessa, opistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa.

IT-alan työttömät työnhakijat maakunnittain 2015. Kuva: Jyväskylän yliopisto

90 000 töissä - 17 000 ilman työtä

Suomen tietotekniikka-alan yrityksissä on ohjelmisto- ja palveluhenkilöstöä kaikkiaan noin 55 000. Jos otetaan mukaan myös esimerkiksi peliala, teleoperaattorit, sulautettuja ohjelmistoja ja järjestelmiä tekevät yritykset, kaupan ala sekä julkinen sektori, on henkilöstöä noin 90 000.

IT-alalla koko maassa oli työttömänä vuonna 2015 heitä noin 17 000 henkilöä. Suurimman IT-työttömien ryhmän vuonna 2015 muodostivat keskiasteen koulutuksen suorittaneet. Heitä oli työtä vailla keskimäärin liki 6 500 henkilöä eli noin 38 prosenttia kaikista IT-alan työnhakijoista. Ryhmän työllistyminen on ongelmallista, koska osa heidän ammattinimikkeistään on jo vanhentunut.

Toiseksi suurimman työttömien ryhmän muodostivat alemman korkeakouluasteen suorittaneet. Heitä oli keskimäärin noin 3451 eli noin 20 prosenttia vuoden 2015 IT-alan työttömistä työnhakijoista.

Työttömyys vaihtelee maakunnittain ja koulutusaloittain. Määrällisesti eniten it-alan työttömiä on luonnollisesti Uudellamaalla: noin 6 100 työtöntä eli 37 prosenttia koko maan työttömistä. Tarkemmat tiedot ja tilastot ilmenevätselvityksestä (siirryt toiseen palveluun).