Lentokorvauksia hakeva yritys syyttää Finnairia lain rikkomisesta – oikeusprofessori ei näe käytännössä ongelmaa

Lentomatkustajien korvausasioita ajava yhtiö Ifdelayed.com on kirjelmöinyt pääministerille, koska sen mielestä Finnair rikkoo lakia ja kuluttajansuojaa korvaushakemusten valitusajan suhteen. Finnairin mukaan kyse on kohtuullisesta korvausvaatimusajasta.

Kotimaa
Näkymä lentokoneen ikkunasta.
Antti Seppälä / Yle

Ifdelayed.com-yhtiön Suomen maajohtaja Lauri Kyllönen sanoo, että Finnair on rikkonut toistuvasti lakia ja soveltaa omaa käsitystään kuluttajan oikeuksista, EU-oikeudesta ja Suomen lainsäädännöstä.

Yhtiö hoitaa lentoasiakkaiden puolesta korvausasioista, jotka liittyvät muun muassa lentojen myöhästymiseen, ylibuukkaukseen tai peruuntumiseen.

Yhtiö onkin nyt lähestynyt kirjeellä hallituksen omistajaohjauksesta vastaavaa ministeriä eli pääministeri Juha Sipilää. Valtio omistaa 55,81 prosenttia lentoyhtiö Finnairista.

– Finnair on hylännyt korvaushakemuksia, ja päätöksiä on perusteltu sillä, että valitusaika korvauksen osalta on mennyt umpeen, Lauri Kyllönen selostaa ja lisää, että Finnairin mukaan valitusaika on kaksi kuukautta. Finnair vetoaa pohjoismaiseen sopimusoikeuteen.

Yhtiö vaatii kirjelmässään, että pääministeri ja valtioneuvosto puuttuvat asiaan välittömästi ja että valtioneuvosto toimittaa tarkastuksen Finnairin toiminnasta ja laatii siitä julkisen selvityksen.

– Lisäksi vaadimme, että Suomen valtion myy omistuksensa pois Finnairista, koska yhtiö ei kohtele kansalaisia perustuslain yhdenvertaisuusvaatimuksen mukaisesti, Kyllönen lisää.

Suomessa Suomen lait

Suomessa vahingonkorvauksiin sovelletaan kansallista lakia ja Kyllönen sanoo, että lain mukaan vahingonkorvauksen yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta.

– Sitä sovelletaan myös lentokorvauksiin, Lauri Kyllönen kertoo ja lisää, että se tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa pitää ilmoittaa korvausvaatimuksesta.

Lisäksi Kyllösen mukaan sovellettavaksi tulee laki velan vanhentumisesta, jonka mukaan vanhentumisaika on myös kolme vuotta

– Lentokorvausten kohdalla tämä tarkoittaa päivää, kun lennon olisi pitänyt tapahtua, lento viivästyi tai oli ylibuukattu.

Useita tapauksia

Lauri Kyllösen mukaan Ruotsissa heinäkuussa 2015 perustettu yhtiö on hoitanut Suomessa ja Ruotsissa kymmeniä lentokorvaustapauksia, joissa Finnair on vedonnut kahden kuukauden reklamaatioajan umpeutumiseen

– Useampi lentomatkustaja voi hakea samalla hakemuksella korvausta, mikäli varaukset on tehty yhden saman henkilön nimellä, joten korvausten hakijoiden lukumäärä on suurempi kuin hakemusten määrä

Kyllönen harmittelee, että harva lentomatkustaja tietää korvausmahdollisuudesta.

– EU-asetuksen mukaan korvausta voi hakea esimerkiksi vähintään kolmen tunnin myöhästymisestä. Korvaussumma on 250 – 600 euroa ja siihen vaikuttavat lentokilometrit ja -aika, Lauri Kyllönen selostaa.

Kyse kohtuullisesta korvausvaatimusajasta

Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvistin mukaan Ifdelayed.com -yhtiön kirjelmä liittyy EU-asetuksen mukaisiin lentojen peruutuksista ja pitkistä viivästyksistä maksettaviin vakiokorvauksiin.

– Kyse on siitä, pitääkö matkustajan reklamoida lentoyhtiölle viivästyksestä tai peruutuksesta, ja siitä, mikä on kohtuullinen reklamaatio- eli korvausvaatimusaika, Päivyt Tallqvist kertoo.

Finnairin kanta on, että matkustajan on reklamoitava kohtuullisessa ajassa. Muuten oikeus esittää korvausvaatimus menetetään. Mikäli matkustaja on reklamoinut kohtuullisessa ajassa, oikeus esittää korvausvaatimus säilyy laissa säädetyn kanneajan loppuun eli kolme vuotta.

– Finnairin mukaan kohtuullinen reklamointiaika on kaksi kuukautta, mikä vastaa valmismatkalainsäädännössä ja yleisesti myös kuluttajaoikeudessa omaksuttua linjaa, Päivyt Tallqvist sanoo ja lisää, että sitä tukee myös tukee myös kuluttajariitalautakunnan ratkaisu käytäntö.

– On kaikkien edun mukaista, että asiat käsitellään tuoreeltaan.

Lapin yliopiston velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin, mutta toteaa, että Finnairin noudattama kahden kuukauden mittainen reklamaatioaika ei ole yleisesti ongelmallinen Suomen kuluttajansuojalainsäädännön tai lentotoiminnassa sovellettavia vakiokorvauksia koskevien normien kannalta.

– Kahden kuukauden mittaisen reklamaatioajan soveltamisessa voidaan kuitenkin joutua ottamaan huomioon tapauskohtaisia erityispiirteitä, jotka voivat poikkeuksellisesti pidentää tuota aikaa.

Epäselvyyttä ratkotaan käräjäoikeudessa

Päivyt Tallqvist huomauttaa, että reklamaatioaikaa ei ole vakiokorvausten osalta säädetty suoraan laissa ja asia on siten tällä hetkellä epäselvä. Kysymys on ratkaistavana Helsingin käräjäoikeudessa.

– Finnair luonnollisesti noudattaa kulloinkin voimassaolevia lakeja ja sitovia oikeuden päätöksiä, Päivyt Tallqvist sanoo.

Tallqvist lisää, että Ifdelayed.com kerää matkustajilta vakiokorvausvaatimuksia hoitaakseen ja ottaa sitten oman osuutensa maksetuista korvauksista.

– Helsingin käräjäoikeudessa on ratkaistavana myös se kysymys, onko tämäntyyppinen toiminta Suomessa luvanvaraista.

Maajohtaja Lauri Kyllönen kommentoi, että Ifdelayed.com ei veloita mitään, mikäli asiakas ei saa yhtiön kautta korvausta.

– Mikäli korvaus saadaan, niin yhtiö veloittaa 25 prosentin osuuden saadusta summasta, Lauri Kyllönen sanoo ja lisää, että valtakirjalla toisen henkilön edustaminen Suomessa on mahdollista myös elinkeinotoiminnassa.

Lauri Kyllönen huomauttaa, että Ifdelayed.com ei ole osapuolena Finnariin oikeudenkäynnissä eikä muissakaan oikeudenkäynneissä.

Lisätty viimeinen kappale 20.4.2016 klo 07:34