1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yara International

Yara sai suorasanaista palautetta maanomistajien kuulemistilaisuudessa

Lannoitteita valmistava Yara rakentaa 17 kilometrin mittaisen voimajohdon, joka kulkee yksityisten maanomistajien mailta. Eniten maanomistajia ihmetyttää, miksi voimalinjaa ei voi rakentaa Yaran omien alueiden kautta.

Kuva: Pasi Tapanainen / Yle

SIILINJÄRVI Lannoitevalmistaja Yara sai napakkaa palautetta maanomistajilta suunnitteilla olevasta voimalinjasta. Maanomistajien mielestä Yara rakentaa voimalinjan haluamalleen reitille. Tiistai-illan kokouksessa maanomistajat pohtivat, voivatko he vielä vaikuttaa voimalinjan kulkuun vai onko reitti jo päätetty. Tehtaanjohtaja Taisto Koivumäki kertoi, että voimalinjan peruslinja on päätetty, mutta maanomistajat voivat tehdä muutosehdotuksia esimerkiksi pylväiden paikoista.

Yara aikoo rakentaa noin 17 kilometrin mittaisen voimajohdon Lapinlahden Alapitkältä Siilinjärvelle parantaakseen tehtaiden tuotannon käyttövarmuutta. Tällä hetkellä tehtailla on yksi sähkönsyöttölinja. Suunnitteilla oleva voimalinja kulkee vajaan 30 yksityishenkilön maa-alueilla, jotka ovat pääasiassa peltoa tai metsää. Kuulemiskokouksessa oli paikalla reilut parikymmentä maanomistajaa.

Maanomistajat kokevat, että Yara ei ole harkinnut vaihtoehtoisia reittejä voimalinjalle. Eniten ihmetystä herätti se, miksi voimalinja ei voi kulkea Yaran omien maiden kautta reitin keskivaiheilla. Alueella on Yaran rikastushiekka-allas. Tehtaanjohtaja Koivumäen mukaan yksi vaihtoehto oli voimajohdon vetäminen rikastehiekka-alueen läpi, mutta siitä on luovuttu, koska Yaran täytyy jättää metsää rikastehiekka-alueen suoja-alueeksi. Pylväitä ei voi myöskään rakentaa rikastehiekka-alueen päälle, koska ei ole varmaa, kuinka rikastehiekka kestäisi pylväiden rakentamisen.

– Tarkoitus on käyttää rikastehiekka-aluetta vuoteen 2035 asti eli alueen korkeus nousee edelleen. Siihen ei voi rakentaa pylväitä. Pylväiden perustuksissa pyritään välttämään läjitysaluetta kuten rikastehiekka on. Ei ole varmaa, miten sellainen maa käyttäytyy, perustelee Koivumäki.

Maanomistajat eivät ole tyytyväisiä Yaran perusteluihin. Eräs tyytymätön maaomistaja kertoi jättävänsä Yaran lannoitteet tulevaisuudessa kauppaan. Toinen kertoi tuntevansa olonsa pelleksi, koska ei voi enää maanomistajana vaikuttaa voimalinjan kulkuun.

– Tuntuu, että on vain päätetty mistä linja kulkee ja sillä siisti. Varmistetaan oman alueen laajentumismahdollisuudet sillä tavalla, pohtii maaomistaja Juha Miettinen.

Yaran johto otti tyynesti vastaan maanomistajien mielipiteet.

– Ei tullut yllätyksiä. Oli hyvä, että maanomistajia oli näin paljon paikalla, Koivumäki sanoo.

Johtoalueen vaatima leveys maassa on 25 metriä. Molemmin puolin on kymmenen metrin reuna-alue. Alueella voidaan viljellä peltoa normaalisti, lukuun ottamatta pylväiden paikkoja. Jos reitillä on metsää, korkeat puut kaadetaan linjan alta. Voimajohto valmistunee vuonna 2018.

Maaomistajilla on mahdollisuus kertoa muutosehdotuksia perjantaihin 13. toukokuuta saakka.