Hyppää sisältöön

Tuuliwatin mitattava Tervolan Varevaaran voimaloiden melu

Meri-Lapin ympäristölautakunta päätti tiistaina, että Tuuliwatin Tervolan Varevaarassa olevien voimaloiden melutaso on mitattava. Alueen asukkaat ovat kokeneet melun häiritseväksi ja vaatineet mittauksia.

Kuva: Risto Koskinen / Yle

Tuuliwatti Oy joutuu mittaamaan Tervolan Varevaaran tuulivoimaloiden melutason. Meri-Lapin ympäristölautakunta päätti asiasta tiistaina.

Yhtiön on toimitettava suunnitelma mittauksista Meri-Lapin ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi kesäkuun kolmanteen päivään mennessä. Lautakunta haluaa varmistaa, että mittaukset ovat tarpeeksi kattavat.

–  Suunnitelmasta tulee ilmetä melumittauksen kesto, ajankohdat, mittauspaikat ja mittauksen suorittajan pätevyys sekä raportin valmistumisajankohta, lautakunta päätti.

Tuulivoimaloiden lähellä asuvat ovat kokeneet voimaloiden melun häritseväksi ja esittäneet melutason mittausta. Tuuliwatti ei lautakunnalle esittämässään lausunnossa pitänyt mittauksia tarpeellisina.

– TuuliWatti Oy:n mielestä selvityspyynnössä esitetyt asiat taikka muu asiassa esitetty selvitys ei edellytä toimenpiteitä Meri-Lapin ympäristölautakunnalta, yhtiö lausuu.

Yhdeksän tervolalaisen allekirjoittamassa selvityspyynnössä vaadittiin myös valohaitan mittausta ja selvitystä siitä, kuka on vastuussa kiinteistöjen arvonalennuksesta.

Yhtiö on kertonut vaihtavansa lentoestevalot Trafin uuden ohjeistuksen mukaisiin pienempitehoisiin valoihin vuoden 2018 loppuun mennessä. Valituksessa mainittuun kiinteistöjen arvon alenemiseen Meri-Lapin ympäristölautakunta ei ole toimivaltainen viranomainen ottamaan kantaa.