1. yle.fi
  2. Uutiset

Suomessa kuolevaa omaistaan hoitavat uupuvat – Ruotsissa asia on ratkaistu ansiosidonnaisella vapaalla

Suomessa monet kuolevaa läheistään hoitavat ihmiset yrittävät selviytyä samanaikaisesti myös työtehtävistään. Käytäntö johtaa usein uupumukseen. Ruotsissa asia on järjestetty ansiosidonnaisella omaishoivavapaalla.

terveys
Kuolevalle on tärkeää, ettei hän ole yksin
AP Graphics bank

Tutkimusjohtaja, dosentti Kaisa Kauppinen Helsingin yliopistosta on haastatellut työssäkäyviä ihmisiä, jotka ovat hoitaneet kuolevaa omaistaan. Hän tutki, kuinka työssäkäynti ja omaisen tukeminen samanaikaisesti onnistuivat.

– Hyvin harvalla oli muuta mahdollisuutta, kuin käyttää vuosilomavapaita tai sumplia asia esimiehensä tai työyhteisönsä kanssa.

Tutkimusta tehdessään Kauppinen havaitsi, että Ruotsissa asia on hoidettu toisin.

Siinä sitten joutuu perhe pohtimaan, pystyykö pitämään palkatonta vapaata.

Kaisa Kauppinen

– Ruotsissa on käytössä närståendepenning eli omaishoivavapaa, joka on tarkoitettu terminaalivaiheessa olevien potilaiden omaisten tueksi.

Ruotsin mallissa vapaata työstä voi saada hoitaakseen omaistaan kotona tai ollakseen läsnä esimerkiksi saattohoitokodissa. Omaishoitovapaan turvin työntekijä voi olla Ruotsissa pois työstä maksimissaan sata päivää ja saada kompensaation sairasvakuutuksen kautta.

Suomessa omaishoitovapaa on palkaton.

– Siinä sitten joutuu perhe pohtimaan, pystyykö pitämään palkatonta vapaata, Kauppinen toteaa.

Suomeen mallia Ruotsista?

Kauppisen mielestä Suomeenkin olisi hyvä löytää asiaan jonkinlainen ratkaisu.

– Jos ja kun kuoleman prosessia siirretään yhä enemmän kotiin tapahtuvaksi, eihän sitä noin vain voi tehdä, ellei myös niitä puitteita kehitetä.

Kauppinen muistuttaa, että kuolevan omaisen hoitoon liittyy runsaasti erilaisia oireita ja komplikaatioita.

Jos ja kun kuoleman prosessia siirretään yhä enemmän kotiin tapahtuvaksi, eihän sitä noin vain voi tehdä.

Kaisa Kauppinen

– Ei se noin vain tavalliselta omaiselta suju, että pystyy vastaamaan kaikkiin tarpeisiin.

Ruotsin mallissa omaisiksi luetaan laaja piiri, ei pelkästään verisukulaisia.

– Tällä hetkellä perherakenteet muuttuvat niin nopeasti, joten on erittäin hyvä, että se pidetään aika avoimena, Kauppinen pohtii.

Suomessa vastaavassa tilanteessa omainen usein uupuu ja hakee sen vuoksi sairauslomaa.

– Tilanne on kinkkinen, sillä monet hakevat siinä vaiheessa sairauslomaa, kun ovat täysin uupuneita ja nääntyneitä, eivätkä näe enää vaihtoehtoa.

Näin tekivät myös Kauppisen haastateltavat.

– Jotkut saivat sen hyvin helposti, ainoastaan muutamassa tapauksessa kohtelu oli aika tylyäkin.

Työ on omaiselle usein henkireikä

Uupuminen olisi kuitenkin hyvä ehkäistä jo ennalta.

– Parempi järjestelmä olisi se, että ihmiset eivät väsyttäisi itseään, vaan voisivat saada osa-aikatyötä tai joustotyötä Ruotsin mallin tyyppisesti, jolloin siitä ei tule sellaista kauheaa rääkkiä, kuten muutama haastateltava sanoi prosessin olleen.

Monelle kuolemassa olevan läheiselle työ on myös henkireikä sekä kannatteleva voima.

– Monet katsoivat tulevaisuuteen, että mitä sitten, kun puoliso tai läheinen kuolee.

Kauppinen antaa neuvon myös työnantajille:

– Työnantajien kannattaisi suhtautua mahdollisimman positiivisesti, myötätuntoisesti ja tukevasti. Mitä paremmin tilanne hoidetaan ja annetaan joustomahdollisuuksia, sieltä tulee sitten paremmassa kunnossa oleva ihminen takaisin työelämään, Kauppinen ohjeistaa.

Lue seuraavaksi