Lautakunta Kittilän jätekiistasta: Päivikki Palosaaren on maksettava laskunsa

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnan mukaan matkailuyrittäjä Päivikki Palosaaren on maksettava kunnan lähettämä lasku laittoman kaatopaikan tutkimiseen käytetystä ajasta.

Kotimaa
Lasku
Anssi Leppänen / Yle

Kittilän kuntaan oli tehty heinäkuussa 2015 ilmoitus maa-alueesta ja kunnan vs. ympäristösihteeri teki paikalle tarkastuskäynnin. Käynnillä selvisi, että paikan päällä oli laiton kaatopaikka. Tarkastuskäynnin jälkeen selvisi, että kaatopaikka sijaitsi Päivikki Palosaaren omistamalla tilalla. Poliisi aloitti tutkinnan kaatopaikasta syyskuussa.

Kunta lähetti Palosaarelle laskun laittoman kaatopaikan tutkimiseen käytetystä ajasta. Palosaaren asiamies reklamoi laskusta ja pyysi tietoja ilmoituksen tekijästä sekä erittelyä laskusta. Asiamiehen mukaan Palosaari kieltäytyy maksamasta laskua siihen asti, että hän saa selvityksen Kittilän kunnalta.

Kunnan vs. ympäristösihteerin mukaan laskun mukana oli erittely laskun perusteista ja lasku on maksettava. Vs. ympäristösihteerin mukaan laskun maksamisen ehdoksi ei voi asettaa vastauksen saamista esittämiinsä kysymyksiin. Tämä esitys jäi pöydälle joulukuussa.

Keskiviikon kokouksessa kunnan varsinainen ympäristösihteeri esitti, ettei laskun oikeellisuuden epäilyyn ole aihetta, vaan maksu tulee maksaa normaalisti. Tämän esityksen rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi.

Korjattu 21.4. täsmentämällä kolmannessa kappaleessa esitykset aiemmiksi vs. ympäristösihteerin esityksiksi ja kerrottu ympäristösihteerin esitys kokouksessa 20.4.