1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Keskustelu kesäajasta virisi taas – Nyt muutosta vaaditaan europarlamentissa

Valtaosa suomalaisista europarlamentaarikoista on jo ilmoittanut kannattavansa aloitetta. Eteneminen komission käsittelyyn asti vaatisi laajaa tukea eri parlamentin ryhmistä. Ainoastaan komissio voi muuttaa kesäaikajärjestelyä, koska siitä säädetään direktiivillä.

Kotimaan uutiset
Kuvassa havainnollistetaan kesäaikaan siirtyminen kellon viisarein. Kello kolmelta aamuyöllä kelloja siirretään tunnin verran eteenpäin.
Anssi Leppänen / Yle

Europarlamentissa on käynnistetty aloite kellojen siirtelyn lopettamiseksi. Saksalaisen europarlamentaarikon Herbert Reulin alulle panema aloite tähtää käytännössä siihen, että komissio muuttaisi tai kumoaisi direktiivin, joka pakottaa kaikki jäsenvaltiot siirtämään kelloja kaksi kertaa vuodessa.

Eilen tiistaina iltapäivällä käynnistetty aloite on herättänyt parlamentaarikoissa jo laajalti kiinnostusta, ja se on kerännyt tukea yli puoluerajojen.

Suomalaisparlamentaarikoista peräti yhdeksän 13:sta on jo ilmoittanut tukevansa aloitetta. Aloitetta tukevat ainakin Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Heidi Hautala (vihr.), Paavo Väyrynen (kesk.), Henna Virkkunen (kok.), Merja Kyllönen (vas.), Sirpa Pietikäinen (kok.), Nils Torvalds (r.), Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.) ja Hannu Takkula (kesk.).

Eteneminen vielä epävarmaa

Keskustelu kesä- ja talviajasta luopumisesta viriää tasaisin väliajoin, ja myös europarlamentaarikot ovat pitäneet aihetta esillä. Esimerkiksi Merja Kyllönen esitti viime syksynä kesäajasta luopumista Euroopan parlamentin täysistunnossa järjestetyssä kesäaikajärjestelyn muuttamista koskevassa kuulemistilaisuudessa. Myös Heidi Hautala ja Henna Virkkunen ovat puhuneet kesäaikajärjestystä luopumisen puolesta.

Vaikka alustava kiinnostus vaikuttaa lupaavalta aloitteen etenemisen näkökulmasta, on edessä kuitenkin vielä monta mutkaa.

Koska kesäajasta säädetään direktiivillä, voi ainoastaan komissio siirtää erillisen kesä- ja talviajan historiaan. Jotta asia päätyisi komission käsiteltäväksi, on aloitteen kuitenkin kerättävä taakseen riittävän laaja tuki europarlamentaarikkojen keskuudessa, jotta parlamentin suuret ryhmät ottaisivat asian ajettavakseen. Tällöin ne voisivat yhdessä sopia asian viemisestä parlamentin täysistuntoon, josta se voisi edetä komission käsiteltäväksi.

Kesäaikajärjestelystä voitaisiin päätyä luopumaan myös niin, että asiasta vastaava komissaari veisi asian komission käsittelyyn tai siten, että jäsenvaltioiden enemmistö esittäisi erillisestä kesä- ja talviajasta luopumista.

Lue seuraavaksi