Hyppää sisältöön

SS: Syöpiä ei tunnistettu ja tuhansien tiedot kateissa – Rintasyöpäseulontoja tehnyt yritys Valviran tutkinnassa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tutkii kymmenillä paikkakunnilla syöpäseulontoja tehneen röntgenpalveluyrityksen toimintaa. Tutkinnan kohteena oleva yritys on tehnyt aiemmin jopa 50 000 rintasyövän seulontatutkimusta vuosittain.

Mammografiatutkimus. Kuva: Mika Kanerva / Yle

Valvira epäilee, että jopa 50 kunnalle palvelujaan myyneen yrityksen rintasyöpäseulonnoissa on ollut potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita, kertoo Savon Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Valvira selvittänyt asiaa yhteistyössä aluehallintovirastojen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Suomen Syöpärekisterin kanssa syksystä 2014 alkaen.

Ongelmat liittyivät muun muassa siihen, että yksittäiset radiologit olivat tehneet selkeitä virheitä röntgenkuvien tulkinnassa, minkä vuoksi rintasyöpiä oli jäänyt havaitsematta. Lisäksi potilasasiakirjojen laadinnassa, käsittelyssä ja säilyttämisessä oli ollut puutteita. Yritys ei ollut myöskään laatinut lainmukaista omavalvontasuunnitelmaa tai kirjallisia ohjeita potilastietojen käsittelystä.

60-vuotiaan naisen rintasyöpä paljastui kaksi vuotta vanhoista röntgenkuvista, kun nainen meni seuraavan kerran rintasyöpäseulontaan.

Ainakin kolmessa tapauksessa vuosina 2014 ja 2016 on jo Savon Sanomien mukaan todettu korjattavaa, ja lisäksi tutkinnassa on tällä hetkellä ainakin yksi asiaan liittyvä kantelu. Esimerkiksi lehden haastatteleman 60-vuotiaan naisen rintasyöpä paljastui kaksi vuotta vanhoista röntgenkuvista, kun nainen meni seuraavan kerran rintasyöpäseulontaan.

Valvira teki lisäksi vuosi sitten maaliskuussa tutkintapyynnön poliisille yrityksestä kadonneista potilasasiakirjoista, sillä yritykseltä oli kadonnut vuosina 2013–2014 yhteensä lähes 3 000 potilaan seulontakortit. Syyttäjänvirasto kuitenkin päätti lopettaa esitutkinnan kustannussyistä sekä siksi, että syyttäjä arvioi, ettei syyllistä saataisi selville ja että tutkinnan kohteena oleva yritys oli jo korjannut toimintaansa.

Yritys teki enimmillään jopa 50 000 rintasyöpäseulontaa vuodessa. Tällä hetkellä se järjestää seulontoja noin 16 kunnan alueella koko Suomessa.

Savon Sanomien haastattelema yrityksen toimitusjohtaja ei halunnut kommentoida epäilyjä potilasturvallisuuden vaarantumisesta tai potilasasiakirjojen katoamisesta vedoten salassapitovelvollisuuteen. Toimitusjohtajan mukaan potilasvahinkolautakunta ei kuitenkaan ole määrännyt korvauksia yhdestäkään yrityksen tekemästä seulonnasta.