Lappeenrannan teknillinen yliopisto sai 125 000 euron lahjoituksen

Tekniikan Akateemisten antama lahjoitus saattaa merkitä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle jopa puolen miljoonan euron lisärahoitusta.

Kuva: Yle

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on saanut merkittävän 125 000 euron lahjoituksen.

Lahjoituksen antaja on Tekniikan Akateemiset TEK, joka haluaa edistää talouskasvua tekniikan ja talouden yhdistävällä koulutuksella.

TEKin mukaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto on osoittanut ennakkoluulottomuutta uusien toimintamallien käyttöönotossa, esimerkiksi koulutuksen kaupallistamisessa ja koulutusviennissä.

Lahjoitus saattaa olla yliopistolle vieläkin arvokkaampi, sillä valtio on luvannut pääomittaa yliopistoja kolminkertaisesti suhteessa vuoden 2017 loppuun mennessä saatuun yksityiseen rahoitukseen.

Lahjoitus saattaa merkitä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle jopa puolen miljoonan euron lisärahoitusta.