1. yle.fi
  2. Uutiset

Kuka valvoo maasta poistettavia palautuskeskuksissa?

Palautuskeskuksiin sijoitettavien ja maasta poistettavien turvapaikanhakijoiden valvontaa kaavaillaan keskusten työntekijöiden tehtäväksi. Keskuksiin siirrettävät turvapaikanhakijat voidaan velvoittaa ilmoittautumaan jopa neljä kertaa vuorokaudessa.

turvapaikanhakijat
Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus kuvattuna ulko-oven edustalta.
Turvapaikanhakijoita Luonan vastaanottokeskuksen edustalla. Valtion budjetissa on varattu pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten toiminnan ylläpitämiseen tälle vuodelle 290 miljoonaa euroa.Toni Määttä / Yle

Tavallisen vastaanottokeskuksen ja säilöönottoyksikön välimaastoon sijoittuvia palautuskeskuksia ei vielä ole perustettu Suomeen. Tarvittavia muutoksia lakiin ei vielä ole tehty, ja palautuskeskusten käytännön järjestelytkin ovat vielä sisäministeriössä pohdittavana. Maasta poistettavien ilmoittautumisten valvonta on tulossa keskusten henkilökunnan tehtäväksi.

Päätöksen siitä, kuinka monta kertaa palautuskeskukseen sijoitettava joutuu ilmoittautumaan, tekee poliisi. Ratkaisu yhdestä jopa neljään ilmoittautumiskerrasta vuorokaudessa harkitaan jokaisen kohdalla erikseen.

– Kyllä sitä valvoo se kyseinen palautuskeskus tai se vastaanottokeskus, johon tällainen ilmoittautumisvelvollisuus on. Sen henkilökunta on velvollinen sitä valvomaan, sanoo sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg.

Palautuskeskuksia voidaan sijoittaa jonkun muunkin kuin valtion ylläpitämän vastaanottokeskuksen yhteyteen. Suurta osaa vastaanottokeskuksista ylläpitää Suomen Punainen Risti. Nergin mukaan SPR:n kanssa on käyty asiasta keskustelua, ja vielä joudutaan miettimään muun muassa sitä, kuinka paljon viranomaisten pitäisi osallistua valvontaan.

Hallituksen lakiluonnoksessa arvoidaan, että ilmoitusten vastaanottaminen ei ole merkittävää julkisen vallan käyttöä, eikä se toisi vastaanottokeskuksiin merkittävästi lisää työtä.

Järjestyksenvalvojille ei ilmoitusten vastaanottoa

Järjestyksenvalvojat ovat tulossa valvomaan vastaanottokeskusten turvallisuutta, mikäli eduskunta hyväksyy kaavaillun lakimuutoksen. Nergin mukaan järjestysmiesten tehtäväksi ei kuitenkaan ole suunniteltu ilmoittautumisten valvontaa.

– Tällä hetkellä nähdään niin, että he eivät olisi tässä mukana, mutta maailma voi muuttua sinä aikana, kun tätä lähdetään rakentamaan pidemmälle.

Valvojan on ilmoitettava välittömästi poliisille, jos käännytettävä ei ilmoittaudu määräysten mukaisesti. Poliisin ratkaistavaksi jää se, kuinka tahallista tämä on ollut. Tarvittaessa maasta poistettava voidaan ottaa nykyiseen tapaan säilöön, jos poistaminen on vaarantumassa.

Alaikäisten, maahan yksin tulleiden 15-vuotta täyttäneiden nuorten säilöönottoa korvaavaksi tavaksi on tulossa poistumiskielto vastaanottokeskuksen, ryhmäkodin tai tukiasuntolan alueelta. Poistuminen olisi sallittua vain keskuksen johtajan luvalla ja erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. Tällöin nuorta valvoo poliisi. Mikäli nuori ei noudata määräyksiä, hänet voidaan ottaa säilöön.

Palautuskeskuksissa asuvia ei aiota valvoa sähköisesti, sillä sitä pidetään liian kalliina. Palautuskeskusten perustamisella pyritään poistamaan maasta nopeasti käännytyspäätöksen saaneet ja vähentämään säilöönottoja.

Lue seuraavaksi