Orivesi suunnittelee avohakkuuta virkistysalueelle – liito-oravatkaan eivät ehkä pelasta

Oriveden Eräpyhästä löytyi viikonloppuna tuoreita liito-oravan jätöksiä. Samalle luonnonsuojelualueen viereiselle alueelle on suunniteltu hakkuita. Luontoharrastajat eivät vielä uskalla toivoa, että niistä luovuttaisiin.

liito-orava
Kuusenoksa
Mari Siltanen / Yle

Kuikka huutelee Längelmävedellä. Aivan rannassa vilahtaa valkoselkätikka ja pikkulinnut visertävät keväästä. Eräpyhän niemen kiertää luontopolku, jolta poikkeamalla näkee mehiläishaukan pesän, mäyrien koloja sekä merkkejä niin liito-oravasta kuin metsäsopulista. Taivaalta leijuu lunta, mutta luontopolun kiertäjälle tulee jyrkkärinteisessä maastossa lämmin.

Se olisi tappio kaikelle luonnolle.

Timo Laine

Satoja kertoja Eräpyhässä kulkenut luontoharrastaja Timo Laineen mukaan Eräpyhän niemi on ainutlaatuinen paikka niin maisemallisesti kuin monimuotoisen kasvistonkin puolesta. Vuonna 1967 perustettu luonnonsuojelualue on noin 14 hehtaaria, mutta sen kyljessä on kaupungin virkistysalueeksi merkittyä metsää.

Mies kurkistaa koloon
Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava löysi metsäsopulin jätöksiä kivisen rinteen kolosta lauantaina.Mari Siltanen / Yle

Oriveden kaupunki on päättänyt hakata metsää pois. Aivan luonnonsuojelualueen kylkeen tulee viiden hehtaarin harvennushakkuu, joka jatkuu vielä seitsemän hehtaaria avohakkuuna.

– Se olisi tappio kaikelle luonnolle. Kaikki muuttuisi ja mikään ei säilyisi ennallaan, toteaa Laine.

Virkistysalue tuhoutuisi kokonaan

Hakkuiden myötä luonnonsuojelualeen ympäristö muuttuisi paljon. Lainen mukaan monipuolinen lajisto katoaisi, sillä korvaavaa ympäristöä ei ole lähellä. Luonnonsuojelu alue ei lajeille riitä.

– Kaavaan merkitty virkistysalue tuhoutuu samalla kokonaan. Se on ollut hyvä tukialue juuri näille uhanalaisille lajeille.

Virkistysalueen puolella on näkyvissä edelleen vuoden 1961 Maire-myrskyn jäljet. Jos alueelta hakattaisiin puita, osuisivat tuulet Laineen mukaan navakammin luonnonsuojelualueelle. Valonmäärä lisääntyisi ilman myrskyjäkin, joten lehtokasvillisuus kärsisi.

Timo Laine ja Minna Knuuttila rannalla
Timo Laine ja Minna Knuuttila luonnonsuojelualueella olevalla uimarannalla.Mari Siltanen / Yle

Lähellä asuvalle Minna Knuuttilalle Eräpyhä on rauhoittumisen paikka, jonne hän tulee stressaavan viikon jälkeen vaikka rantakallioille istumaan.

– Hakkuut pilaavat maisemallisesti ja pilaavat tunnelman, kun vanha kuusimetsä lähtee ja muuttuu hakkuuaukeaksi. Se näkyy pitkälle autolla tultaessa ja järvelle, missä veneilijät ahkerasti kesällä liikkuu, sanoo Knuuttila.

Liito-oravakaan ei välttämättä auta

En uskalla sanoa yhtään mitään. Paljon on ollut pettymyksiä vastaavissa asioissa.

Timo Laine

Kaupungilla oli yhdessä vaiheessa suunnitelmissa myös ainakin metsästä osan rauhoittaminen. Se suunnitelma kuitenkin jäi. Luontoaktiivit eivät päätöstä sulata, vaan keräävät parhaillaanadressia alueen säilyttämiseksi (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi luontoharrastajat aikovat kartoittaa koko alueen lajiston.

– Hakkuista saadaan kuitenkin niin pieni taloudellinen hyöty hetkellisesti. Sen merkitys on paljon vähäisempi kuin alueen vetovoima matkailijoita ajatellen tai vaikka tulevia asukkaita ajatellen. Jos täällä on todella sitä Oriveden luvattua upeaa luontoa jossakin edes vähän jäljellä, niin helppohan tänne olisi asettua.

Liito-oravan papanoita
Hakkuualue on todistettavasti liito-oravan reviiriä.Mari Siltanen / Yle

Luonto antaa vetoapua porukalle, sillä lauantaisella Luonnonsuojeluliiton retkellä hakkuualueelta löytyi liito-oravan tuoreita jätöksiä.

– Onnistuttiin löytämään niitä, jotka kiistatta osoittavat, että tämä on sen reviirialuetta, sanoo Laine.

Nytkö hakkuut voidaan välttää?

– En uskalla sanoa yhtään mitään. Paljon on ollut pettymyksiä vastaavissa asioissa.