Hyppää sisältöön

"Matematiikka ei ole evoluution tuoma lahja" – Peruskoulunsa päättävien osaamisessa yhä puutteita

Osa ysiluokkalaisista ei pärjää laskutaidollaan arkielämän tilanteissa. Koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksen mukaan matematiikan osaamisen heikentyminen on kuitenkin pysähtynyt.

Kuva: Roosa Jääskeläinen / Yle

Peruskoulunsa päättävien suomalaisnuorten matematiikan osaamisessa on yhä puutteita. Tänään julkaistun yhdeksäsluokkalaisten matematiikkataitoja selvittäneen tutkimuksen mukaan matematiikan osaamisen lasku näyttää pysähtyneen, mutta käännettä parempaankaan ei näy.

Osa ysiluokkalaisista ei selviä edes yksinkertaisista prosenttilaskuista. Vaikeuksia tuottaa myös geometria.

– Prosenttilaskuissa ongelmat ovat jopa sellaisia, että osaamisella ei pärjätä arkielämän tilanteissa. Esimerkiksi yksinkertaisia alennusprosentteja ei osata laskea, kertoo Koulutuksen arviointikeskuksen raportin toinen kirjoittaja, Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Juhani Rautopuro.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) käy arvioinnissaan läpi matematiikan oppimistuloksia peruskoulun 9.-vuosiluokan viime keväänä päättäneiden nuorten osalta. Tutkimuksen aineistossa on 140 suomen- ja ruotsinkielistä koulua, yhteensä 4 779 oppilasta.

"Paremminkin voisi mennä"

Rautopuro ei pidä ysiluokkalaisten matematiikan tilaa katastrofaalisena, mutta "paremminkin voisi mennä".

– Ehkä se näppituntuma on, että osaaminen on kohtalaista, Rautopuro sanoo.

Sukupuolten välillä matematiikan osaamisessa ei tulosten mukaan ole suurta eroa, poikien arvosanat tosin jakautuvat tyttöjä useammin ääripäihin. Myöskään erot suomenkielisten ja ruotsinkielisten nuorten välillä eivät näy tilastoissa. Arvosanakseen tytöt ilmoittivat tutkimuksessa keskimäärin 7,9 ja pojat 7,5.

Juhani Rautopuro. Kuva: Roosa Jääskeläinen / Yle

Parhaiten tutkimuksessa pärjäsivät lounaissuomalaiset koululaiset, heikoimmin itäsuomalaiset oppilaat.

Perhetausta näkyy osaamisessa

Kaikkein motivoituneimpia matematiikan opiskelijoita ovat raportin mukaan lukion pitkään matikkaan tähtäävät nuoret. Myös perhetaustalla on merkitystä – ne oppilaat, joiden vanhemmilla oli korkeakoulu- tai yliopistotason koulutus, pärjäsivät keskimäärin paremmin kuin ammattikoulutaustaisista perheistä tulevat oppilaat.

Matematiikan osaaminen lähti Suomessa laskuun 2000-luvun alussa. Osaamisen heikentyminen havaittiin ensimmäistä kertaa edellisissä Karvin toteuttamissa matematiikan oppimistuloksia selvittäneissä tutkimuksissa vuosina 2011 ja 2012. Samaa kertoi vuoden 2013 PISA-tutkimus, jossa Suomen sijoitus tippui selvästi.

Vaikka tänään julkaistu tulos kertoo osaamisen laskun pysähtyneen, ei käännettä parempaan vielä näy. Yhtä selitystä kehityskululle ei löydy.

– Yksin tämän aineiston perusteella siihen on mahdoton vastata, emme voi tietää mitä luokissa ja kouluissa on tapahtunut, Juhani Rautopuro toteaa.

Arvioinnissa eroja koulujen kesken

Karvin raportti paljastaa myös eroja matematiikan arvioinnissa koulujen välillä. Raportin mukaan eri kouluissa keskimäärin yhtä hyvin osanneiden oppilaiden arvosanoissa saattaa olla jopa kahden numeron ero.

Kuva: Roosa Jääskeläinen / Yle

– Opettajat näyttävät edelleen suhteuttavan arviointiaan omaan oppilasryhmäänsä. Selkeät kriteerit matematiikan arvioinnille puuttuvat, kun esimerkiksi hylätyn rajaa ei ole määritelty. Opetussuunnitelmassa on väljästi kuvattuna vain arvosanan kahdeksan vaatimukset, Rautopuro kuvaa.

Opettajille tehdyn kyselyn perusteella matematiikan opettajat myös toivoisivat lisää täydennyskoulutusta. Tutkijan mukaan opettajien kouluttaminen kannattaa, sillä tutkimusnäytönkin perusteella täydennyskoulutusta saaneiden opettajien oppilaat pärjäävät muita paremmin.

Perussääntö matematiikan oppimisessa on kaikesta huolimatta yksinkertainen – pelkällä matikkapäällä ei pötkitä pitkälle.

– Matematiikka ei ole mikään evoluution tuoma lahja, se vaatii harjaantumista. Näissäkin tuloksissa näkyy se, että ne oppilaat, jotka ovat tehneet kotitehtävänsä, menestyvät parhaiten, Rautopuro muistuttaa.