1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Jätevesisääntelyyn taas muutoksia – ministeriö ehdottaa lukuisia lievennyksiä

Kansaa kuohuttanut jätevesiasetus on ollut voimassa 12 vuotta, muutettu lakikin viisi vuotta. Uusien lievennyksien on määrä astua voimaan ensi vuoden alusta. 

Kotimaan uutiset
Vesisäiliöitä tehtaan pihalla.
Jätevesisäiliöitä.Yle

Noin 200 000 haja-asutusalueen kiinteistönomistajaa saa vihdoin odottamansa, kun uusimmat lievennykset jätevesisääntelyyn astuvat näillä näkymin voimaan ensi vuoden alusta.

Kolmannes haja-asutusalueiden pientaloista ja viidesosa kesämökeistä on edelleenkin saneeraamatta nykyisten jätevesimääräysten vaatimaan kuntoon, koska omistajat ovat pitäneet pykäliä kohtuuttomina ja ovat sitkeästi odottaneet määräyksiin lievennyksiä.

– Ehkä niissä ärsytti eniten se, että ihmisten mielestä niilläkin alueilla, missä ei ollut vesistönsuojeluhyötyä välittömästi nähtävissä, vaadittiin aika paljon. Uuden lakiehdotuksen itu on, että kohdistetaan toimet sinne, missä vesiensuojelu oikeasti hyötyy eli rannoille ja pohjavesialueille. Niiden puhtaudesta suomalaiset haluaa varmasti pitää huolta. Ja nyt toimet kohdentuu sinne. Muilla alueilla jätevesisysteemeitä parannetaan hissun kissun, samalla kun kiinteistöä korjataan muutenkin, kertoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk).

Ensimmäiset lievennykset 12 vuotta sitten annettuun sääntelyyn saatiin jo viisi vuotta sitten, ja nyt niitä on tulossa lisää hallituksen norminpurkutalkoiden hengessä. Muutosehdotukset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja jätevesijärjestelmiä. Sitä uudemmissa taloissa jätevesijärjestelmät on jo rakennettu perustason vaatimusten mukaisesti.

Puhdistustason vaatimukset pysyvät nykyisellään jatkossakin. Samoin niin sanottu kertaluontoinen ikävapautus säilyy voimassa.

Poikkeuslupia viideksi vuodeksi 

Juuri valmistuneessa esityksessä ympäristöministeriö ehdottaa lievennyksiä jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn haja-asutusalueilla, joissa ei ole yleistä viemäriverkostoa.

Lakiehdotuksen mukaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella kiinteistön jätevesiremontti olisi sidottu määräaikaan. Näiden kiinteistöjen tulee täyttää puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Kunta voi kuitenkin myöntää siihen poikkeuksen viideksi vuodeksi kerrallaan muun muassa jätevesien vähäisyyden tai korkeiden kustannusten vuoksi.

Kuivan maan mökeissä määräpäivään sidotusta kunnostuspakosta on tarkoitus luopua kokonaan. Nykymääräyksissä määräpäivä on 15.3.2018.

Uuden ehdotuksen mukaan kuivan maan mökkien jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa kiinteistöllä tehtävien muiden remonttien yhteydessä, muun muassa vesivessan rakentamisen, jätevesijärjestelmän uusimisen tai rakennuksen rakentamiseen verrattavan korjaus- ja muutostyön yhteydessä. Jätevesiremontin ajankohta määräytyisi näissä tilanteissa kiinteistökohtaisesti.

Kuivan maan mökiksi katsotaan jatkossa kiinteistö, joka sijaitsee yli 100 metrin päässä rannasta, ellei kunta ole omissa määräyksissään määritellyt ranta-aluetta suuremmaksi. Valtaosa kunnista noudattaa sadan metrin rajaa.

Kunnan määräykset etusijalla

Lakimuutoksessa lähdetään siitä, että kunnan antamat ympäristönsuojelumääräykset ovat aina etusijalla. Ministeriön mukaan kunnat voivat antaa lakia ankarampia vaatimuksia jätevesien puhdistamisesta. Laki määrää vain noudatettavan minimin. Ehdotettu lakimuutos koskee vain niitä kiinteistöjä, joihin kuntien määräyksiä ei sovelleta.

Lakiesitys lähtee lausunnolle tänään keskiviikkona. Lain ja asetusmuutoksen on määrä astua voimaan ensi vuoden alusta.

Lue seuraavaksi