Paavo Lipponen selvittää Koillisväylän valokuitukaapelin rakentamista

Entinen pääministeri Paavo Lipponen ja tietotekniikan keskusliiton FiComin entinen toimitusjohtaja Reijo Svento selvittävät, onko Koillisväylän kaapelin rakentamiselle olemassa kansainvälisen yhteistyön edellytyksiä. Hankkeessa rakennettaisiin uusi nopean tietoliikenteen valokuitukaapeli Koillisväylää pitkin Aasian ja Euroopan välille.

Kotimaa
Paavo Lipponen
Paavo Lipponen.Seppo Sirkka / EPA

Selvitysmiehet asetti liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.). Kaksikko selvittää Koillisväylän kaapelihankkeesta kiinnostuneiden keskeisten valtioiden sitoutumisen hankkeen toteuttamiseen.

– Hallituksella on vahva tahtotila arktisen alueen kehittämiseen, ja Suomen kautta kulkeva Koillisväylän kaapeli avaisi suuria liiketoiminnan mahdollisuuksia, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ministeriön tiedotteessa.

Jos merikaapeli rakennetaan, se muodostaisi nopeimman fyysisen tietoliikennereitin Aasiasta Pohjois- ja Keski-Eurooppaan. Kaapelin reitti Jäämereltä Itämerelle voisi kulkea Suomen, Norjan tai Venäjän kautta. Suomen läpi kulkeva reitti olisi vaihtoehdoista lyhyin. Nopeuden ohella kaapeli vastaisi nopeasti lisääntyvään kapasiteettitarpeeseen.

Koillisväylän kaapelihanke olisi laaja ja monikansallinen ja sen toteutuminen vaatisi kansainvälistä sitoutumista ainakin Venäjältä, Kiinalta, Japanilta, Etelä-Korealta, Norjalta, keskeisiltä EU-mailta ja Yhdysvalloilta. Lisäksi Euroopan unionilla saattaisi olla merkittävä rooli kansainvälisessä kaapeli-hankkeessa niin edunsaajana kuin rahoittajana.

Selvitysmiesten toimikausi on kestää ensi lokakuun loppuun asti ja he antavat väliraportin ensi elokuussa.

Lipponen ei ole ensi kertaa arktisten asioiden parissa. Hän on aiemmin selvitellyt Suomen arktista politiikkaa ja Nord Stream -kaasuputkihanketta.