Humalaisen panostajan sai irtisanoa, sairastelevaa työntekijää ei – Katso kymmenen esimerkkiä työtuomioistuimen päätöksistä

Vaikka työtuomioistuin istuu yksinäisessä ylhäisyydessään, se ratkaisee usein hyvinkin arkipäiväisiä riitoja.

Kotimaa
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Työtuomioistuimeen päätyviä tavallisimpia riidanaiheita ovat 2000-luvulla olleet irtisanominen, palkan lisiin ja palkkausjärjestelmään liittyvät kiistat, työaikamääräysten soveltaminen, luottamusmiehen työsuhteen päättäminen ja sopimusten soveltamisala.

Työehtosopimuksen tulkinnalla ja työtuomioistuimen päätöksellä yksittäisen riidan ratkaisemiseksi on yleensä vaikutusta laajemminkin.

Työtuomioistuimen ratkaisuista käytetään kirjain- ja numerolyhennettä. Numerosarja kertoo päätöksentekovuoden ja ratkaisun järjestysnumeron kyseisenä vuonna.

1. TT:2016-43

Opettajat sai lomauttaa (siirryt toiseen palveluun)syyslomaviikolle sijoitettujen opinto-ja suunnittelutyöhön varattujen päivien aikana. Lomautusaika on opettajien työaikaa.

2. TT:2014-117

Työehtosopimukseen perustuvaa äitiysvapaan palkkaa pitää maksaa tilanteessa, jossa työntekijä siirtyy hoitovapaalta uudelle äitiysvapaalle käymättä välillä töissä. (siirryt toiseen palveluun)

3. TT:2014-26

Kuntatyönantaja ei voinut yksipuolisesti pidentää työvuoroa (siirryt toiseen palveluun) enää sen jälkeen, kun työntekijä oli jo saapunut työvuoroon. Sairaanhoitajalle ilmoitettiin puoli tuntia ennen työpäivän päättymistä, että työvuoro jatkuu.

4. TT:2012-89

Bussinkuljettajan sai irtisanoa ilman varoitusta väkivaltaisen käytöksen (siirryt toiseen palveluun) vuoksi. Matkan aikana häiriötä aiheuttanut 8-vuotias poika näytti poistuessaan kuljettajalle keskisormea, ja tämä otti lapsesta kiinni takista vetäen.

5. TT:2011-74

Työnantaja rikkoi lakia, kun se teki päätökset tehtaiden sulkemisesta ennen kuin yt-neuvottelut (siirryt toiseen palveluun) oli saatu loppuun. Yhtiö velvoitettiiin maksamaan korvauksena 340 irtisanotulle työntekijälle kuuden kuukauden palkat.

6. TT:2011-42

Työntekijällä oli oikeus saada sairausloma-ajan palkkaa ulkomailla vieraalla kielellä kirjoitetun lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistuksen alkuperä (siirryt toiseen palveluun)ei voinut yksinään olla peruste palkan maksamatta jättämiselle.

7. TT:2010-3

Työntekijä menetti sairauspäivän palkan, koska ei itse ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun) poissaolosta esimiehelle. Työtoverille lähetetty tekstiviesti ja pyyntö välittää tieto poissaolosta esimiehelle ei ollut työehtosopimuksen eikä työnantajan ohjeiden mukainen ilmoitus.

8. TT:2009-126

Räjähdysaineita käsitelleen panostajan sai irtisanoa ilman varoitusta. Työntekijä oli ollut työmaalla usein krapulassa ja alkoholin vaikutuksen alaisena, (siirryt toiseen palveluun) eikä hän ollut noudattanut työaikoja.

9. TT:2009-72

Vapaa-ajan rattijuopumus (siirryt toiseen palveluun) työnantajan autolla ja kolmen kuukauden ajokielto eivät olleet riittävä peruste aiemmin nuhteettomasti toimineen työntekijän työsuhteen purkuun.

10. TT:2009-49

Työstä riippumattomat runsaat sairauspoissaolot (siirryt toiseen palveluun) eivät olleet riittävä syy irtisanomiselle. Irtisanominen olisi ollut mahdollista sairauden vuoksi vain, jos työntekijän työkyky olisi heikentynyt olennaisesti ja pysyvästi.