Analyysi: Vierastaistelijoiden määrän romahtaminen ei kieli Isisin tappiosta

Isis on ahtaalla. Vierastaistelijoiden määrä on hiipunut, mutta ei täysin tyrehtynyt. Kyseessä voi olla Isisin tietoinen valinta, jossa järjestö painottaa laatua määrän sijaan.

Kuva: AOP

Yhdysvaltain puolustusministeriö on arvioinut, että Syyriaan ja Irakiin Isisin riveihin matkaavien vierastaistelijoiden määrä on vähentynyt kymmenesosaan viime vuodesta. Mitä vierastaistelijoiden määrän hiipumisesta voi päätellä ja miten se vaikuttaa Isisin toimintaan?

1. Onko vierastaistelijoiden määrän lasku merkittävä tieto?

Kyllä. Vierastaistelijoiden määrän vähentyminen kielii siitä, että Isis on joutunut ahtaalle. Mikä tahansa organisaatio – liikeyritys tai terroristijärjestö – joutuu käyttämään voimavarojaan uusien jäsenien perehdytykseen ja koulutukseen.

Tämä vaatii muun muassa rahaa ja kouluttajia. Näistä ainakin ensimmäisestä on puutetta Yhdysvaltojen tuhottua Isisin rahapiiloja satojen miljoonien eurojen arvosta.

Sodankäynti on keskeisesti mielikuvien manipulointia. Turvallisuusviranomaiset korostavat mielellään vierastaistelijoiden määrän vähentymistä. Näkökulma häivyttää sitä, että kuukausittain arviolta 200 ihmistä matkustaa Syyriaan ja Irakiin liittyäkseen Isisin joukkoihin.

Vierastaistelijoiden virta on hiipumassa, mutta ei vielä tyrehtynyt.

Antti Paronen Kuva: Yle

– Yksi keskeisistä syistä vierastaistelijoiden määrän vähentymiselle on se, että juuri nyt Isisillä ei ole akuuttia tarvetta lisätä taistelijoiden määrää. Nykyisillä joukoilla Isis hallitsee strategisia kohteitaan. Vierastaistelijavirrasta voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri Antti Paronen.

Jos Isis onnistuu varmistamaan itselleen uuden tukialueen esimerkiksi Libyasta, vierastaistelijoiden määrä voi jälleen nousta nopeasti.

2. Eikö taistelijoiden vähentyminen tarkoita, että Isis on häviämässä?

Ei oikeastaan. Kyse voi olla myös toimintatavan muutoksesta. Terrorismi ei elä yhteiskunnallisessa tyhjiössä, vaan mukautuu ympäröivän maailman muutoksiin. Kuinka hyvin tai huonosti, ratkaisee järjestön elinkaaren.

Vuonna 2013 Irakista Syyriaan laajentunut ja sittemmin Isisiksi nimetty järjestö on käynyt läpi evoluutionsa. Juuri järjestön alkuvuosina vierastaistelijat olivat merkittävä propagandavoitto.

Heidän avullaan Isis kykeni esittämään olevansa aito islamilainen valtio, joka houkuttaa muslimeja eri puolilta maailmaa. Näin Isis söi elintilaa muilta äärijärjestöiltä.

Vakiintunut asema ja aluemenetykset Syyriassa ja Irakissa ovat vähentäneet Isisin vierastaistelijoiden tarvetta.

– Ahtaalle joutunut sotilasorganisaatio ei ole kuin pesusieni, joka voi imeä kaiken itseensä. Isis ei voi maksaa palkkoja, mutta se ei tarvitse enää osaamattomia. Järjestö tarvitsee hyvin koulutettuja, taitavia taistelijoita. Heitä ei tule länsimaista, Paronen korostaa.

3. Mitä tarkoittaa taistelijoiden laadun korostaminen?

Jos kyseessä on Isisin tietoinen valinta painottaa taistelijoiden laatua määrän sijaan, järjestön katse suuntautuu Keski-Aasiaan. Alue tarjoaa "monen jihadin veteraaneja", osaavia ja taisteluiden karaistamia sotilaita, joita Isis on sijoittanut esimerkiksi Pohjois-Syyriaan.

Isis kykenee kouluttamaan sotataidottomia eurooppalaisia tulisieluja, mutta monien taitoja on hyödynnetty muissa tehtävissä. Oletettavasti juuri siksi, että useimmat eivät osaa käyttää aseita, tunne maastoa tai edes kieltä.

Kolikon toinen puoli on, että viestintää taitavasti hyödyntänyt Isis ei enää niinkään houkuttele taistelijoita Syyriaan ja Irakiin. Nyt Isis neuvoo taistelijoita jäämään kotimaihinsa, levittämään sieltä Isisin propagandaa ja tekemään terrori-iskuja.

– Terrori-iskuista on tulossa itsetarkoituksellinen ilmiö. Niillä halutaan näyttää, että Isis toimii ja vastarinta on käynnissä, vaikka ydinalueilla kärsitään tappioita, Paronen täsmentää.

Kuten al-Qaida 2000-luvun alussa, Isisin toiminnassakin on nähtävissä viitteitä siitä, että se on kehittymässä tiukan keskusjohtoisesta järjestöstä jonkinlaiseksi verkostoksi.

4. Yhdistetäänkö vierastaistelijat ja Isisin varat toisiinsa jostain erityisestä syystä?

Ehdottomasti! Isis brändättiin jo hyvin varhain maailman vakavaraisimpana terroristijärjestönä. Järjestön öljytulot, verot, suojelurahat ja muinaismuistojen myynti pimeillä markkinoilla saivat paljon palstatilaa.

– Puhuttiin viiden tähden jihadista. Puhuttiin luksusautoista ja elämäntyylistä, jota voi nähdä rap-videoissa. Se trendi on mennyt, kuvailee Paronen.

Makean elämän mainostamisella pyrittiin vetoamaan juuri länsimaisiin jihadisteihin. Siksi turvallisuusviranomaiset korostavat Isisin köyhtymistä tai köyhyyttä: Isisin vierastaistelijoille maksamat korvaukset on ilmeisesti puolitettu ja jo palanneiden taistelijoiden negatiiviset kokemukset ovat olleet esillä. Niin sanotun islamilaisen valtion glamour on karissut.

5. Juuri vierastaistelijat ovat Isisin vahvuus?

Eivät – ainakaan yksiselitteisesti. On totta, että Isis on onnistunut houkuttelemaan riveihinsä arviolta 30 000 ulkomaalaista. Tästä seuraa, että sisäisesti Isis joutuu sovittamaan yhteen erilaisia näkemyksiä, vaatimuksia ja kulttuureja.

Isisin näkökulmasta vierastaistelijat ovat hyödyllisiä, koska he eivät ole paikallisten tapaan osallisina poliittisissa selkkauksissa. Heillä ei ole esimerkiksi suku-, maanomistus- tai varallisuusriitoja.

Toisaalta, koska he ovat vapaaehtoisia, he ovat usein vahvasti sitoutuneita Isisin ideologiaan. Tämä lisää poliittisen ja uskonnollisen fanatismin riskiä. Ulkopuolelta tulleet ovat helposti paavillisempia kuin paavi itse. Juuri vierastaistelijoiden kerrotaan olleen poikkeuksellisen raakoja paikallisväestöä kohtaan.

Lisäksi paikalliset kokevat vierastaistelijat yläluokkana, koska heille maksetaan paremmin.

Vaikka Isis mieluusti esiintyy kaikki muslimit kokoavana islamilaisuuden edustajana, järjestön sisällä on voimakkaita kansallisia jännitteitä. Toistaiseksi Isis on onnistunut hallitsemaan niitä.

Ehkä jopa yllättävän hyvin. Isis on mahdollisesti saanut sitoutettua ulkomaalaiset ja paikalliset ideologiansa taakse. Tai sitten kukaan ei vain uskalla nousta väkivaltaisuudestaan tunnettua järjestöä vastaan.