Kiista ydinjätteestä: Valtio voi pakottaa Posivan ja Fennovoiman yhteistyöhön

Eurajoen Olkiluotoon loppusijoitusluolaa rakentava Posiva on pysynyt kannassaan, että luolastoon mahtuu vain Teollisuuden Voiman ja Fortumin voimaloiden ydinjätteitä. Omaa ydinvoimalaa rakentavan Fennovoiman on löydettävä kesään mennessä ratkaisu, miten sen ydinjätteet loppusijoitetaan.

Kuva: Christophe Karaba / EPA

Valtio voi tarvittaessa pakottaa ydinjätteiden sijoittamisesta kiistelevät Fennovoiman ja Posivan yhteistyöhön.

Fennovoiman on esitettävä viimeistään kesäkuussa suunnitelma, miten se aikoo loppusijoittaa Pyhäjoelle rakennettavassa ydinvoimalassa syntyvät ydinjätteet.

Ydinjäteyhtiö Posiva on pysynyt tiukasti kannassaan, että se ei avaa Olkiluotoon rakentamaansa luolastoa muille kuin omistajayhtiöilleen Teollisuuden Voimalle ja Fortumille.

Ministeriö voi määrätä

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston teollisuusneuvos Herkko Plit sanoo, että ministeriö toivoo yhtiöiden löytävän keskusteluissaan sopuratkaisun. Tarvittaessa ministeriö puuttuu peliin itse.

– Ydinenergialain mukaan ministeriö voi määrätä jätehuoltovelvolliset hoitamaan jätehuoltotoimenpiteitä yhteisesti. Laki antaa ministeriölle suhteellisen tukevan selkänojan, Plit sanoo.

Lain mukaan ministeriö voi määrätä jätehuoltovelvolliset hoitamaan jätehuoltotoimenpiteitä yhteisesti.

Teollisuusneuvos Herkko Plit

Plitin mukaan tässä vaiheessa ei ole olennaista, mahtuvatko Fennovoiman ydinjätteet Posivan rakentamaan loppusijoitusluolaan. Siitä saadaan hänen mukaansa varmuus vasta 2020-luvulla.

– Yhteistyö on avain, jota haetaan, Plit sanoo ja vahvistaa, että yhtiöt voivat jättää auki, minne ydinjätteet lopulta sijoitetaan.

Kunnalla veto-oikeus

Teollisuusneuvos Herkko Plit ei halua arvioida, missä aikataulussa ja minkälaisella lopputuloksella asia etenee. Hän sanoo, että myös Eurajoen kunnalla on veto-oikeus koskien Fennovoiman ydinjätteiden loppusijoitusta.

– Laki on yksiselitteinen ja antaa kunnalle veto-mahdollisuuden, Plit sanoo.

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) patisti keskiviikkona Fennovoimaa ja Posivaa yhteistyöhön. Rehnin mielestä Pyhäjoen ydinvoimalan jätteet pitäisi pystyä käsittelemään saman yhtiön alaisuudessa kuin Loviisan ja Olkiluodon jätteet.