Lautakunta ei aio muuttaa päätöstä Rovaniemen uimahallista

Rovaniemen vapaa-ajanlautakunta ei aio muuttaa päätöstään kaupungin uuden uimahallin sijainnista. Osa rovaniemeläisistä on sitä mieltä, että Ounasvaaraa parempi sijoituspaikka uudelle uimahallille olisi keskusta.

uimahallit
Uimahalli Ounasvaaralle. Havainnekuva Hiihtomajantien suunnasta.
Havainnekuva Ounasvaaralle suunnitellusta uimahallista Hiihtomajantien suunnasta.Hannu Kerkelä / Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöpalvelu

Rovaniemellä uuden uimahallin sijoituspaikka on aiheuttanut erimielisyyttä. Vapaa-ajanlautakunta päätti noin kaksi kuukautta sitten, että kaupungin uusi uimahalli rakennetaan Ounasvaaralle. Osa lautakunnan jäsenistä kannatti uimahallin rakentamista keskustaan.

Vapaa-ajan lautakunnan päätöksestä tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta, jossa vaadittiin päätöksen muuttamista ja asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Oikaisuvaatimuksissa katsottiin muun muassa, että uimahallin hankeasia oli valmisteltu puutteellisin ja tarkoitushakuisin perusteihin.

Vapaa-ajan lautakunta päätti keskiviikkona, etteivät oikaisuvaatimukset anna aihetta päätöksen muuttamiselle.

Kokouksessa äänestettiin jälleen

Rovaniemen uuden uimahallin sijoitusta on nyt käsitelty vapaa-ajanlautakunnan lisäksi kaupunginhallituksessa. Joka kerta asiasta on tehty päätöksiä äänestyksen jälkeen, niin tälläkin kertaa.

Keskiviikkona vapaa-ajanlautakunnan kokouksessa esitti Timo Lettijefin kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Nimenhuutoäänestyksessä esitys ei saanut kannatusta äänin 8-3.

Lautakunta ei siis aio ottaa asiaa uudelleen valmisteluun.

Reino Rissanen ja Timo Lettijeff jättivät asiasta eriävän mielipiteen.