STUK odottaa Fennovoimalta paikkavaihtoehtoja ydinjätteiden loppusijoitukseen, mikäli Posiva-sopua ei synny

Fennovoima on aikoinut jättää ministeriölle omaa loppusijoituslaitostaan koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman kesällä, mikäli yhtiö ei pääse Posivan kanssa yhteisymmärrykseen ydinjätteiden loppusijoituksesta. Säteilyturvakeskuksen odotuksissa on, että mahdollisessa arviointiohjelmassa Fennovoimalla olisi jo esittää paikkavaihtoehtoja loppusijoitukseen.

Kuva: Risto Degerman / Yle

Säteilyturvakeskus odottaa Fennovoimalta kesäkuussa mahdollisia paikkavaihtoehtoja ydinjätteiden loppusijoitukseen, mikäli yhtiö ei pääse Posivan kanssa sopuun ydinjätteistä.

Fennovoima on aikonut esitellä kesällä omaa loppusijoituslaitostaan koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman, jos Posiva-yhteistyö ei etene.

Säteilyturvakeskuksen ydinjätteiden ja ydinmateriaalin valvontaosaston johtajan Jussi Heinosen mukaan lainsäädännönkin perusteella on syytä olettaa, että Fennovoiman mahdollisessa oman loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa olisi esillä jo eri paikkavaihtoehtoja ydinjätesijoitukseen.

– STUK on ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa, tai siinä prosessissa, lausunnonantajana. Me emme ole siinä vastuuviranomaisena. YVA-lainsäädännössä on kuitenkin lähtökohtana, että ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitettäisiin jo eri paikkavaihtoehtoja, joiden välillä arviointia sitten tehtäisiin. Tällainen odotus meillä on, jos Fennovoima ympäristövaikutusten arviointiohjelman aikoo toimittaa, Heinonen sanoo.

Hän kuitenkin sanoo, ettei Säteilyturvakeskuksella ole tarkkaa tietoa siitä, mitä Fennovoima tulee kesäkuussa ydinjäteasiassa esittämään.

Fennovoiman on jätettävä Pyhäjoen ydinvoimalaa koskeva ydinjätteen loppusijoitussuunnitelma on työ- ja elinkeinoministeriölle kesäkuun loppuun mennessä.

"Mahdollisia loppusijoituspaikkoja kyllä löytyisi"

Tällainen odotus meillä on, jos Fennovoima ympäristövaikutusten arviointiohjelman aikoo toimittaa.

Jussi Heinonen

Jussi Heinosen arvion mukaan Suomesta löytyisi tarvittaessa useampiakin vaatimukset täyttäviä loppusijoituspaikkoja ydinjätteille, mikäli Fennovoima joutuisi miettimään omaa loppusijoituslaitostaan.

– Posivahan aikoinaan oman paikkavalintansa yhteydessä tunnisti noin sata vaihtoehtoista aluetta, joista kouralliseen kohdennettiin tarkempia tutkimuksia. Oma käsitykseni on, että nämä kaikki paikat olisivat ainakin kallioperän osalta täyttäneet vaatimukset.

Heinonen kertoo, että kallioperään liittyvät asiat ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä, mutta on paljon muitakin asioita, joita on otettava huomioon, jos ydinjätteille suunnitellaan loppusijoituspaikkaa.

– Voi olla esimerkiksi sellaisia luonnonsuojelualueita, jotka pitää ottaa huomioon. Varmasti Fennovoima huomioisi myös muun muassa logistiset asiat ja niihin liittyvät kustannukset, jos yhtiö harkitsisi omaa loppusijoituslaitosta. Yksi keskeinen asia on myös se, että kunnan pitäisi suostua ottamaan loppusijoituslaitoksen omalle alueelle.

Säteilyturvakeskuksen ydinjätteiden ja ydinmateriaalin valvontaosaston johtaja ei osaa ottaa kantaa siihen, voisiko mahdollinen loppusijoituslaitos sijoittua esimerkiksi Pyhäjoelle.

– Hanhikivenniemellehän on tulossa matalan ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitos, johon Hanhikivenniemen kallioperä näyttää soveltuvan. Se ei kuitenkaan suoraan kerro mitään siitä, soveltuisiko paikka käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen. Esitettäisiin loppusijoituslaitosta mille alueelle vain, asian selvittäminen edellyttäisi muun muassa tarkempia kairaustutkimuksia sekä pohjavesiolosuhteiden selvittämistä.