Analyysi: Oikeuden päätös voi merkitä Talvivaaran tarinan loppua

Sotkamon nikkelikaivoksen vaikea taival jatkuu. Hallinto-oikeus määräsi, että valtion erikoisyhtiön Terrafamen on haettava uusi ympäristölupa kaikelle toiminnalleen nopealla aikataululla. Oikeuden päätös voi merkitä jopa Talvivaaran tarinan loppua.

Kotimaa
Terrafamen lippuja salossa.
Julia Sieppi / Yle

Vaasan hallinto-oikeus määräsi torstaina, että Talvivaaran eli nykyisen Terrafamen nikkelikaivokselle ei voida antaa toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa. Terrafamen pitää hakea koko toiminnalle uutta ympäristölupaa 31.8.2017 mennessä, mikäli toimintaa halutaan jatkaa vuonna 2019.

Keskeisinä perusteina oikeuden päätökselle laittaa nykyinen lupa määräaikaiseksi ovat bioliuotusprosessiin liittyvät epävarmuudet, kaivoksen vesienhallinnan vaikeudet ja kaivosaluetta lähimpänä olevien vesistöjen huono tila. Sen vuoksi Terrafame ei voi saada toiminnalleen lupaa, joka olisi voimassa toistaiseksi.

Uuden ympäristöluvan hakeminen voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta luvan saaminen tulee vaatimaan Terrafamelta mahdollisesti suuriakin investointeja. Hallinto-oikeuden torstainen päätös vahvistaa aluehallintoviraston näkemyksen siitä, että vesienkäsittelyssä syntyvät sakat ovat vaarallista jätettä. Tämä voi tarkoittaa, että Terrafamen on rakennettava kaivosalueelle suuri vaarallisen jätteen kaatopaikka. Sellainen on pienimmilläänkin kymmenien miljoonien eurojen investointi.

Oikeus määrää myös, että sulfaatti on puhdistettava jätevesistä pois nykyistä paremmin. Siihen ei ole olemassa valmiita menetelmiä, vaan ainoastaan koetoiminnan asteella olevia keinoja. Sulfaatin saastuttamaa vettä on lisäksi kaivosalueella niin valtaisat määrät, että sulfaatinpoistossa ei kannata odottaa ihmeitä lähiaikoina.

Jos oikeuden ratkaisuja katselee ulkopuolisen sijoittajan silmin, vaikuttaa Sotkamon nikkelikaivoksen tulevaisuus vieläkin lohduttomammalta. Nyt annetut päästörajat eivät ratkaise veden kertymisen ongelmaa. Nyt alueelle kertyy yksin sateena joka vuosi lähes kuusi miljoonaa kuutiometriä vettä. Lisäinvestointien ilmeiset tarpeet eivät myöskään tee kaivoksesta ainakaan houkuttelevampaa ostokohdetta.