Neljä yli 200-metristä tuulivoimalaa tulossa Liperiin

Liperiin aiotaan rakentaa neljä tuulivoimalaitosta. Yli 200-metriset tuulivoimalat saattavat nousta Korpivaaran Murhimäen alueelle.

tuulienergia
Kuvakaappaus Liperin kunnan verkkosivuilta.
Kuvakaappaus Liperin kunnan verkkosivuilta.

Liperin Korpivaaran kylään aiotaan rakentaa tuulivoimaloita. Tuulialfa Oy haluaa rakentaa neljä 3–3,5 megawatin voimalaa.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi 211 metriä. Roottorin halkaisija olisi enintään 132 metriä.

Tarkoituksena on, että tuulivoimalat yhdistetään maakaapelilla ja tuotettava sähkö toimitettaisiin Fingridin siirtolinjaan.

Tuulivoimalat aiotaan rakentaa Korpivaaran Murhimäen alueelle. Se sijaitsee noin 11 kilometriä Viinijärven kirkonkylältä lounaaseen. Kaatamon kylälle matkaa voimaloilta tulisi 4 kilometriä ja Korpivaaran kylältä 2 kilometriä.

Alue, johon tuulivoimalat aiotaan rakentaa, on asuttamatonta seutua.

– Hankkeesta on tehty ympäristöselvitys, joka mukaan tuulivoimahankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia asuinympäristöihin. Voimaloiden melusta ei aiheudu lähiasutuksen kohdalla melutasoylityksiä, Liperin kunta tiedottaa.

– Hankkeella ei ole vaikutuksia luonnonsuojeluun, pohjaveden suojeluun tai pintavesiin. Tuulivoimalat erottuvat kaukomaisemassa vain etäisinä elementteinä. Etäisyydestä ja voimaloiden vähäisestä määrästä johtuen tuulivoimalat eivät hallitse kaukomaisemaa, kunnasta kerrotaan.

Tuulivoimalaitosten suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemus on parhaillaan vireillä Liperin kunnassa.

Hankkeesta järjestetään tiedotustilaisuus yleisölle maanantaina 9.5.2016 kello 13 Ylämyllyn koululla.