Terrafame ei pääse eroon vesistään – ELY: "Ongelma ei poistunut"

Talvivaaran eli nykyisen Terrafamen toimintaa valvovan Kainuun ELY-keskuksen mukaan Terrafame ei pysty purkamaan varastoituja vesiä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltujen metallipitoisten sakkojen kohtalo jäi auki.

Kotimaa
Nuasjärven rantaa Terrafamen purkuputken kohdalta.
Tämän hetkinen Terrafamen lupa laskea puhdistettuja jätevesiä purkuputken kautta Nuasjärveen ei riitä ELYn tyhjentämään vesiä kaivosalueelta.Jarmo Nuotio / Yle

Terrafamella on Vaasan hallinto-oikeuden tuoreella päätöksellä vain määräaikainen lupa puhdistettujen jätevesien purkuputkelle. Kainuun ELY-keskuksen yksikön päällikkö Sari Myllyoja ei näe päätöstä kuitenkaan epäluottamuksena.

– En pidä sitä epäluottamuslauseena. Vaasan hallinto-oikeus on harkinnut, että tässä tilanteessa on tarpeellista antaa väliaikainen päätös.

Kainuun ELY-keskus on arvioinut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen seurauksia. Talvivaara haki aikoinaan lupaa laskea 30 000 tonnia sulfaattia vuodessa veteen, mutta vuosi sitten annetussa ympäristöluvassa määrä putosi 24 000 tonniin vuodessa. Nyt Vaasan hallinto-oikeus rajasi sulfaattimäärän päätöksessään yhteensä 16 300 tonniin vuodessa.

– Vuosittain alueelle kertyy vuosittain luontaisesti sadantana, pohjavesipurkauksina ja valuntana 5–8 miljoonaa kuutiometriä vettä riippuen millainen vuosi sattuu olemaan. Purettavan veden sulfaattipitoisuudesta riippuen tällä luvalla pystytään purkamaan 5,5–6,5 miljoonaa kuutiota vesiä pois.

Sari Myllyojan mukaan varastoitavan veden määrä kaivosalueella tulee lisääntymään.

– Tällä luvalla ei pystytä purkamaan vesiä pois, joita siellä nyt on varastoituna. Ongelma ei ole poistunut.

Terrafamen nikkelikaivoksen vesien hallinta ja vesien sulfaattipitoisuus on iso kysymys.

– Ympäristöturvallisuuden kannalta on kaikissa tapauksissa välttämätöntä, että vesikysymys on ratkaistava ja vedet purettava alueelta, jatkuipa tai loppuipa toiminta.

Altaiden pohjasakoista ei vieläkään tietoa

Terrafamelle ja valtiolle on ison rahan kysymys, pitääkö vesienkäsittelyaltaiden pohjille syntyville metallipitoisille sakoille rakentaa vaarallisten jätteiden sijoituspaikat. Aluehallintovirasto määräsi sakat vaarallisiksi jätteiksi, ja hallinto-oikeus vahvisti asian torstaina. Jos ja kun torstain päätöksestä valitetaan, sakkamääräys ei ole lainvoimainen, jolloin sitä ei tarvitse noudattaa.

– Jos määräystä ei ole määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta, silloinhan asia jää edelleen "kellumaan", vahvistaa yksikön päällikkö Myllyoja.

Valvoja kuitenkin tähdentää, että sekä vesienkäsittelyasiat että sakkojen asianmukainen sijoitus on oltava kunnossa, jatkettiinpa Sotkamon nikkelikaivoksella toimintaa tahi ei. Sen vuoksi onkin nyt valtion ja Terrafamen asia päättää, miten paljon rahaa, missä järjestyksessä ja milloin Sotkamon kaivosalueelle laitetaan.