Matala miesääni saa miehet pelkäämään – naisen korkea ääni ei vedäkään miehiä puoleensa

Miehen äänellä on merkitystä. Matalan möreä miehen ääni ottaa luulot pois toisilta miehiltä ja vetää naisia puoleensa, selviää amerikkalaistutkimuksesta. Uutta tietoa on se, että naisen äänellä ei ole lajitovereihin juuri vaikutusta.

tiede
korva kuulo
Heli Kaski / Yle

Pennsylvania State yliopiston tutkija David Putsin työryhmä äänitti 258 naisen ja 175 miehen ääniä ja antoi nämä tutkimukseen osallistuneille kuunneltaviksi ja arvosteltaviksi. Kaikki osallistujat olivat heteroseksuaaleja.

Matalaääniset miehet olivat naisten mieleen, mutta möreyden vaikutus oli naisiin pienempi kuin toisiin miehiin. Miehet kuvailivat matalaäänisiä dominanteiksi ja pelottaviksi. Tutkijat ovat päätelleet, että matalan äänen merkitys onkin ennen kaikkea päihittää valtataistelussa samaa sukupuolta olevat lajikumppanit.

Möreä ääni saa miehet vaikuttamaan vahvemmilta ja aikuisemmilta. Naisten on helpompi muistaa ja tunnistaa matalalta puhuvia miehiä. Putsin työryhmän tutkimukset tukevat muilta osin jo aiemmin tehtyjä tutkimuksia, mutta naisten äänen merkityksestä löytyi uutta tietoa.

Naisten äänessä ei näyttäisikään olevan mitään tiettyä korkeutta, jota miehet pitäisivät erityisen innostavana. Aiemmin on uskottu, että hennolla ja korkealla äänellä puhuvat naiset olisivat miesten mielestä muita viehättävämpiä.

Tutkimustulokset julkaistiin keskiviikkona biologian tiedejulkaisussa Proceedings of the Royal Society B (siirryt toiseen palveluun).