1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

EU-komissio aikoo selvittää Sodankylän Viiankiaavan kairauksia Suomen viranomaisten kanssa

EU-komissio on vastannut parlamentaarikko Heidi Hautalan kirjalliseen kysymykseen Sakatti Mining Oy:n syväkairauksista viistoon Natura-alueen alle Viiankiaavan soidensuojelualueella. EU-komissio vastasi aikovansa selvittää asiaa Suomen viranomaisten kanssa.

luonto
Auringonlasku Viiankiaapalla
Lumet ovat sulaneet ja vedet ovat laskeneet Viiankiaapalla niin, että jalkaisin pystyy jo liikkumaan.Jukka Brusila

EU-parlamentaarikko Heidi Hautalan mukaan kaivosyhtiö Anglo Americanin tytäryhtiö AA Sakatti Mining Oy syväkairasi 25 reikää viistoon Natura-alueen ulkopuolelta Natura-alueen alle Viiankiaavan soidensuojelualueeseen ja Natura 2000-verkostoon kuuluvalla alueella. Tämän seurauksena Lapin ELY-keskus totesi kairaukset laittomiksi mutta ei ole nähnyt aihetta jatkotoimiin.

Hautala kysyi komissiolta, ovatko Suomen kansallisten viranomaisten sallimat toimet Natura-alueella luontodirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan vaatimusten mukaisia.

Lisäksi Hautala kysyi, ovatko ulkomaisen kaivosyhtiön taloudelliset intressit sellainen yleisen edun kannalta pakottava syy, jolla muun muassa Viiankiaavan Natura-alue voidaan hajottaa, ja tulisiko Suomen ilmoittaa komissiolle korvaavista toimenpiteistä.

EU-komissio vastasi Hautalan kysymykseen seuraavasti:

Mitä tulee brittiläisen kaivosyhtiön viistoonkairaustoimiin Viiankiaavan Natura 2000 ‐alueella tai sen läheisyydessä, komissio ei pysty sanomaan, ovatko Suomen toimivaltaiset viranomaiset noudattaneet luontodirektiivin(1) 6 artiklan säännöksiä. Arvoisan parlamentin jäsenen toimittamien tietojen perusteella komissio aikoo kuitenkin selvittää asiaa Suomen viranomaisten kanssa.

Yksityisen kaivosyhtiön taloudelliset intressit eivät sinänsä voi muodostaa erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavaa syytä. Ainoastaan yleiseen etuun liittyviä seikkoja – riippumatta siitä, ajavatko niitä julkiset tai yksityiset tahot – voidaan punnita suhteessa direktiivin luonnonsuojelutavoitteisiin.

Direktiivin 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa poikkeuksellisissa olosuhteissa suunnitelman tai hankkeen toteuttaminen voidaan sallia arvioinnin kielteisestä tuloksesta huolimatta, jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole ja suunnitelman tai hankkeen toteuttamisen katsotaan olevan erittäin tärkeän yleisen edun mukaista. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset korvaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toteutetut korvaavat toimenpiteet, ja joissain tapauksissa edellytetään komission lausuntoa.

Lue seuraavaksi