Lyly: SAK on poliittisesti sitoutumaton, mutta ay-liikkeen tavoitteet yhä merkittävämpiä puolueyhteistyössä

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly vastasi viime aikojen arvosteluun SAK:n liiallisesta vasemmistolaisuudesta uransa viimeisessä vappupuheessa Helsingin Kansalaistorilla. Lyly luonnehti SAK:ta poliittisesti sitoutumattomaksi liikkeeksi, joka tekee yhteistyötä ay-liikkeen tavoitteita ajavien puolueiden kanssa.

politiikka
Lauri Lyly
Kesällä eläkkeelle jäävä SAK:n puheenjohtaja Lauri LylyJarno Kuusinen / AOP

Puheenjohtaja Lauri Lyly korosti, että SAK on puolueisiin sitoutumaton ja toimii omien tavoitteidensa, kuten työllisyyden, työn tulevaisuuden, ostovoiman, osaamisen ja työntekijöiden aseman sekä ansiosidonnaisen turvan pohjalta.

Lylyn mielestä nykyinen vastakkainasettelun ilmapiiri voi kiristää suhtautumista puoluekenttään.

– Näköpiiriin voi tulla aika, jolloin ay-liikkeen pitää entistä selkeämmin määritellä yhteistyötahonsa puoluekentässä meille tärkeiden asioiden kautta. Silloin meidän pitää asemoida puolueita niiden tekojen mukaan.

Kiristymistä Lyly näki sekä hallituksen että Yrittäjien liiton toiminnassa.

Lylyn mukaan hallituksen toimet työllisyystilanteen parantamiseksi eivät ole vakuuttaneet. Hallitus on hänen mukaansa keskittynyt työttömyysturvan ehtojen tiukantamiseen.

– Tällaisella kyttäämisellä ei Suomea suosta nosteta.

”Jos paikallisen sopimisen sovittu malli ei kelpaa, palataan vanhaan”

Lyly arvosteli Yrittäjien liittoa, joka on ollut tyytymätön kilpailukykysopimukseen sisältyvään paikallisen sopimisen malliin järjestäytymättömissä yrityksissä. Lyly muistutti, että niitä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin järjestäytyneitäkin yrityksiä.

– Jos paikallisen sopimisen erittäin suuri laajennus ei riitä yrityksille, lienee paras palata vanhaan paikallisen sopimisen systeemiin siltä osin vai pitääkö sitten unohtaa koko kilpailukykysopimus, Lyly sanoi.

Lyly vaati myös maan hallitusta sitoutumaan luotettavaan työmarkkinapolitiikkaan.

– SAK ei enää kaipaa yllätyksiä, emme työehtoja heikentäviä pakkolakisuunnitelmia eikä muitakaan palkansaajien elämää heikentäviä päätöksiä.

Lauri Lyly vaati myös yrityksiä käyttämään kilpailukykysopimuksen tuomia ja jo aiemmin saatuja etuja investointeihin ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen.

– Haluan vihdoinkin nähdä niitä moneen kertaan luvattuja työpaikkoja. Yritykset ovat osoittaneet osaavansa tehdä tulosta ja jakaa osinkoja. Nyt niiden on osoitettava kykynsä uusien työpaikkojen luomisessa.