Kehitysrahaston johtaja puolustaa Hondurasin patohanketta: Arvioinnit tehtiin uudelleen, kun kritiikkiä tuli

Keskustelu Hondurasiin rakennettavan Agua Zarca -padon ympärillä jatkuu kiivaana. Osin suomalaisrahoitteinen vesivoimala on kohdannut laajaa vastustusta, sillä hankkeen vastustajien mukaan laajoja alkuperäiskansojen alueita uhkaa jäädä veden alle. Hanke nousi otsikoihin maailmalla, kun hanketta näkyvästi vastustaneen kansalaisjärjestön johtohahmo murhattiin maaliskuussa.

Aamu-tv
Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.
Suuri osa suomalaisesta kehitysyhteistyöstä kanavoituu Finnfundin kautta. Hondurasissa murhattiin maaliskuussa ympäristöaktivisti, joka vastusti Finnfundin osin rahoittamaa vesivoimalahanketta. Haastattelussa Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Suomalaisessa kehitysrahasto Finnfundissa katsotaan edelleen, että Hondurasissa käynnissä olevassa Agua Zarca -patohankkeessa on menetelty asiaankuuluvalla tavalla rahoittajien puolesta ja hanke on ollut perusteltu rahoituskohde.

Hanke nousi kansainväliseen tietoisuuteen, kun sitä näkyvästi vastustanut ihmisoikeus- ja ympäristöaktivisti Berta Cáceres murhattiin kotonaan maaliskuussa. Voimalahanketta on kritisoitu myös siksi, että kehitysrahojen on pelätty valuvan rakennuttajina toimivien hondurasilaisten oligarkkien taskuihin.

Kehitysrahastosta korostetaan, että Cáceres vastusti myös monia muita asioita, eikä murha tiettävästi ole yhteydessä patohankkeeseen. Aktivistien mukaan Cáceresia oli kuitenkin uhkailtu runsaasti patohankkeen vastustuksen vuoksi.

– Silloin, kun alun perin tehtiin sijiotuspäätöstä, ei ollut minkäänlaista vastustusta. Olemme tehneet monta muutakin uusiutuvan energian hanketta – on sekä vesivoimaloita että viime kesänä valmistunut iso aurinkovoimala – ja missään näistä ei ole ollut mitään vastustusta, toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi Finnfundista totesi Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Myöhemmin tilanne kuitenkin muuttui, kun alkuperäiskansojen oikeuksia puolustava COPINH-järjestö ryhtyi aktiivisesti vastustamaan hanketta. Hankkeen vastustajien mukaan esimerkiksi patohankkeen taustoja tai vaikutuksia ei ole tutkittu kunnolla. Kangasniemi kiistää väitteet, mutta Finnfund päätyi kuitenkin arvioimaan tilannetta uudelleen.

– Jo silloin, kun sijoituspäätöstä alun perin tehtiin, on tietysti katsottu asia jo hyvin huolellisesti yhdessä hollantilaisen kehitysrahoittaja FMO:n kanssa. Siellä täytyy olla näitä ympäristövaikutusten arviointeja, ja me arvioimme, ovatko ne tarpeeksi perusteellisia ja mitä vielä täytyy tehdä, ja rakennetaan tällaiset ympäristö- ja sosiaaliasioiden hallintajärjestelmät. Eli tavallaan ne ehdot, mihin asti täytyy päästä, että meidän raha liikkuu. Näitä ruvettiin tekemään silloin ensimmäisen kerran ja sitten, kun kritiikkiä tuli tässä yhdessä kylässä, niin tämä homma tehtiin vielä uudestaan, Kangasniemi kertaa.

Uudemman arvioinnin lopputuloksena patorakennelma päätettiin sijoittaa aiottua kauemmaksi. Tämä ei kuitenkaan ole tyydyttänyt kansalaisjärjestöjä ja padon vastustajia.

Rahoitus jäädytettiin selvityksen ajaksi

Tuoreimpien tapahtumien jälkeen sekä Finnfund että hollantilaisrahoittaja FMO päättivätkin jäädyttää hankkeen rahoituksen, kunnes Hondurasin tapahtumiin saadaan selvyys. Paikanpäälle ollaan lähettämässä kolmihenkinen riippumaton selvitysryhmä tutkimaan asiaa. Ryhmä selvittää muun muassa, miksi lenca-kansa ei ole saanut kertoa kantaansa voimalaan YK:n alkuperäiskansasopimuksen (ILO 169) vaatimuksen mukaisesti sekä sitä, ovatko ihmiset kokeneet väkivaltaa tai väkivallan uhkaa.

Lopulliset päätökset hankkeen kohtalosta tehdään vasta selvityksen pohjalta.

Maan lounaisosiin Gualcarque-joen varteen rakennettavan vesivoimalan tarkoituksena olisi lisätä uusiutuvan energian tuotantoa Hondurasissa, minkä vuoksi myös Finnfund päätyi tukemaan sitä. Voimalan olisi tarkoitus tuottaa valmistuttuaan sähköä noin puolelle miljoonalle ihmiselle vuodessa.

Agua Zarca -pato on yksi Hondurasin uusista vesivoimalahankkeista. Sen ympäristössä asuu paljon alkuperäisväestöä, mutta heiltä ei kysytty YK:n alkuperäiskansasopimuksen mukaisesti mielipidettä voimalan rakentamisesta.