Oulu tähtää yhä lukioverkon rajuun karsimiseen

Oulun lukioverkkoa aiotaan karsia kovalla kädellä. Tuoreimman selvityksen mukaan kaupunkiin olisi jäämässä seitsemän lukiota ja viisi lakkautettaisiin.

lukio
Kiimingin lukiolaiset maalaavat seinämaalausta koulun sisätiloissa.
Yle

Oulun kouluverkon uudistamisesta on valmistunut uusi selvitys. Työryhmä esittää tiivistyvää lukiomallia, jonka mukaan Oulussa olisi jatkossa seitsemän lukiota. Kiimingin-, Laanilan-, Merikosken-, Oulunsalon- ja Pateniemen lukiot lakkaisivat. Sen sijaan Haukiputaan lukio säilyisi.

Lukiolaiset halutaan suurempiin yksiköihin, sillä lukiolaisten määrä kasvaa 700-800 oppilaalla vuoteen 2025 mennessä. Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 2000 oppilaalla vuoteen 2020 mennessä. Samalla kaupunki haluaa välttää uusien koulurakennusten rakentamista.

Tiivistyvä lukiomalli vaatisin 40 miljoonan euron investoinnit, kun nykyisellä kouluverkolla investointitarve olisi 106 miljoonaa euroa. Lisäksi toiminnallisia säästöjä lasketaan kertyvän vuositasolla 11,5 miljoonaa euroa, kun huomioidaan kaikki toiminnan kulut, mukaan lukien joukkoliikenne, siivous ja vuokrakulut. Kymmenessä vuodessa tiiviimmän lukioverkon lasketaan tuovan säästöjä 115 miljoonaa euroa, kun nykymalli tarvitsisi 70 miljoonan euron lisämäärärahan.

Vaikutukset perusopetukseen

Tiivistyvä lukiomalli vaikuttaisi merkittävästi myös perusopetukseen. Pohjoisella alueella Kuivasojan sivukoulun oppilaat siirtyisivät Pateniemen lukiolta vapautuviin tiloihin. Länsituulen kouluun tulisi lisätilat yläkoulun oppilaille ja varhaiskasvatuksen puolella Suo-Ukon päiväkodin lapset siirtyisivät Länsituulen päiväkotiin.

Itäisellä alueella Talvikankaan ja Hiukkavaaran alueen 7.-9. luokkien oppilaat siirtyisivät Laanilan lukiolta vapautuviin tiloihin. Jokirannan tiloista luovuttaisiin ja Jokirannan 7.-9. luokat siirtyisivät Kiimingin lukiolle ja uudisrakennukseen. Ylikylän yksiköstä luovuttaisiin ja oppilaat siirtyisivät Huttukylään ja Kiiminkijoelle. Korvensuoran vanhasta koulusta esitetään luovuttavan.

Keskisellä alueella Merikosken yläaste lakkaisi ja oppilaat sijoittuisivat Terva-Toppilan ja Laanilan kouluihin. Leinonpuiston yksikölle tulisi uudet tilat Tuiran koulun yhteyteen. Teuvo Pakkalan koulu siirtyisi Pohjankartanon tiloihin. Tämä edellyttää, että tilat vapautuvat koulun käyttöön kirjastolta, Oulun konservatoriolta ja Oulu-opistolta.

Eteläisellä alueella Salonpään varhaiskasvatus ja perusopetuksen 1.-2. luokat saisivat uuden rakennuksen ja entisistä tiloista luovuttaisiin. Niemenrannan 5.-6. luokkien oppilaat ohjattaisiin Pitkäkankaan kouluun. Niemenrantaan tarvitaan lisätilaa kasvavalle oppilasmäärälle. Oulunsalon lukion tiloja otettaisiin Pitkänkankaan oppilaiden käyttöön.

Kaikissa vaihtoehdoissa ainakin viisi lukiota lakkaisi

Selvityksessä vertailtiin kolmea eri vaihtoehtoa uudeksi lukioverkoksi. Keskitetyssä lukiomallissa säilyisi kuusi lukiota ja seitsemän lakkautettaisiin. Kahdeksan lukion mallissa lakkautettavia yksiköitä olisi viisi. Kaikissa esitetyissä vaihtoehdoissa Kiimingin-, Laanilan-, Merikosken-, Oulunsalon- ja Pateniemen lukiot lakkaisivat.