Hyppää sisältöön

Ympäristöministeri Tiilikainen kritisoi: Puunpolton päästöjä ei tule laskea tuplana

Ympäristöministeri Tiilikaisen on valmis keskustelemaan biotaloushankkeiden ympäristövaikutuksista eri tutkijoiden kanssa. Tiilikaisen mukaan puunpolton päästöt tulee huomioida maankäytön hiililaskennassa, ei käyttövaiheessa.

Viime aikoina Suomessa useat tutkijat ovat kyseenalaistaneet, etteivät hallituksen kärkihanke biotalous ja sen myötä puun poltto ole lainkaan ympäristötekoja. Tutkijoiden mukaan puun poltto ei ole päästötön eikä hiilineutraali energialähde.

Hallitus on perustellut, että Suomen kuutiomääräinen puumassa kasvaa vuosittain, ja näin metsät säilyvät hiilinieluina.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) ilmaisee halunsa keskustella eri näkemyksistä.

– Mielelläni kutsun erilaisia näkemyksiä edustavia tutkijoita koolle, jotta voidaan perusteellisesti keskustella metsien ja energian käytön merkityksessä ilmastopolitiikassa.

– Joka tapauksessa metsien merkitys ilmastopoliitikassa kasvaa tulevaisuudessa, ja metsien hiilinielu on hyvin tärkeä ilmaston muutoksen vastaisessa työssä. Tässä tarvitaan Suomessa kaikkien tutkijoiden panosta.

Suomen toiveet hallitusten ilmastopaneelissa

EU:ssa keskustellaan biomassan kestävyyskriteereistä. Suomen hallituksen tavoite on, että bioenergia laskettaisiin nollapäästöiseksi EU:n päästökaupassa.

Puunpoltto ilmastoystävällisenä energiamuotona nojaa kansaiväliseen ilmastopaneeliin (IPCC), joka määrittelee, lasketaanko puu päästöjä aiheuttavaksi. EU:n komissio on ilmoittanut kunnioittavansa paneelin linjausta.

– Tottakai on tärkeää varmistaa, että puhdas energia, jota puulla tuotetaan, on ympäristön kannalta kaikin puolin kestävää. Suomi pyrkii varmistamaan, että tulevat kriteerit ovat hyvät.

Tiilikainen näkee uhkana, että puun poltolle lasketaan päästöt turhaan tuplana.

– Kaikesta polttamisesta vapautuu hiilidioksidia ilmakehään. Fossiilisen energian päästöt lasketaan lämpölaitoksella. Ilmastopolitiikassa puun päästöt lasketaan kuitenkin jo siinä vaiheessa kun puu korjataan metsästä, eli ei sille kahdenkertaisia päästöjä voida asettaa.

22:19 otsikkoa ja leipätekstiä täsmennetty

.
.