1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Supistuvat turvemarkkinat pienyritysten huolena

Pohjoisen turvemarkkinat supistuvat lähivuosina nykyisestä, kun Toppila 1 korvataan uudella monipolttoainelaitoksella. Oulu Energian turvevoimalaitokset työllistävät Oulun seudulla alihankkijoineen yhä noin 750 ihmistä.

Kuva: Arto Veräjänkorva / Yle

Toisen polven turveyrittäjä Heikki Juntunen tuottaa ja kuljettaa turvetta Rantsilasta Ouluun vuoden ympäri jopa 16 kertaa vuorokaudessa. Hän on huolissaan turpeen kysynnän heikkenemisestä.

Oulun Toppilan voimalaitoksia palvelee useita kymmeniä pienyrityksiä alihankkijoineen. Muutamat niistä toimivat Juntusen tapaan itsenäisinä alusta loppuun, eli tuottavat turvetta kesällä ja toimittavat sitä lämmityskaudella Toppilaan.

Asia on esillä usein

Edestakaisella Rantsila - Oulu -reitillä ehtii uutisia kuunnellessaan miettiä moneen kertaan turpeen tulevaisuutta. Juntusen mukaan asiasta puhutaan paljon kollegoitten ja työntekijöitten kanssa, jopa yötä myöten.

– Kotimainen polttoaine, turve, tulisi saadaa kunniaan ja sitä kautta käyttöön, Heikki Juntunen tiivistää.

Juntunen tietää jo useita luopumisia turvealalta. Turpeen käytön merkittävä väheneminen nykyisestä olisi hänelle itselleenkin jo liikaa.

– Huoli turpeen tulevaisuudesta on välitön. Tämän surkeammaksi ei tilannetta saisi päästää. Kyllä me yrittäjät ja alan työntekijät ollemme jo niin pitkälle venyneet. Jos ei meistä pian kanneta huolta, kohta se on myöhäistä. 

"Sähkö ja lämpö tulevat seinästä"

Kaupunkilaiset vitsailevat, että sähköhän tulee töpselistä ja lämpö patterista. Oulussa ne tehdään isoin ponnistuksin turvevoimalaitoksilla, joissa poltetaan nykyisin yhä enemmän myös puuta. Turve on pääpolttoaine, mutta puun osuus on jo 25 - 35 prosenttia.

Turvevoimalaitos on periaatteessa valtava höyryvoimalaitos. Korkeassa lämpötilassa ja paineessa höyry sisältää paljon energiaa. Kun se ajetaan turbiinien läpi, syntyy sähköä.

Turbiinien jälkeen höyry lämmittää vielä korkeapaineisen kaukolämpöverkoston. Kiinteistöjen lämmönvaihtimissa kaukolämpö kuumentaa lopuksi käyttövedet haluttuun lämpötilaan.

Kierrätyspolttoaineen osuus kasvaa

Lähienergia työllistää Oulua ympäröivässä maakunnassa ympärivuotisiksi työpaikoiksi muutettuna noin 1 500 ihmistä ja tuo lähes 50 miljoonan euron tulot. Turvealan ammattilaisia energian tekoon tarvitaan noin 750.

Toppila 1 -voimalaitoksen korvaaminen lähivuosina uudella biovoimalaitoksella maksaa noin 250 miljoonaa euroa. Monipolttoainelaitoksessa turpeen osuus vähenee tuntuvasti ja samalla puun sekä kierrätyspolttoaineen osuus kasvaa.

– Uusi monipolttoainekattila on varautumista siihen, että erilaisia polttoaineita voidaan käyttää aina suhdanteiden mukaan, selvittää Oulun Energian polttoainejohtaja Heikki Karppimaa.

Turvetta on Suomessa kuin öljyä Norjassa

Turvealalla ihmetellään, miksi öljyn käyttö on edelleen niin laajaa. Suomen energiakauppatase on miljardeja euroja miinuksella.

Suomen turvereservin kokoa on perustellusti verrattu Norjan öljyvaroihin. Kuitenkin tuontiöljy täyttää yhä 25 prosenttia Suomen energiatarpeesta. Turpeen osuus on vain viisi prosenttia, ja nykyisessä suhdanteessa sen käyttö vähenee jyrkästi. Syynä on etenkin turpeen luokittelu uusiutumattomaksi energiamuodoksi.

Polttoainejohtaja Heikki Karppimaa joutuu levittelemään käsiään.

– Suomi on mukana kansainvälisissä sopimuksissa, joissa on määritelty tavoitteita uusiutuvalle energialle. Koska turvetta ei sellaiseksi lasketa, turve syrjäytyy ja puun käyttö lisääntyy.