"Heikkous on ihmisen arvokkain ominaisuus, koska se vie rakkauden ääreen"

Rakkaus on mysteeri ja selittämätön, eikä sitä voi ymmärtää. Rakkautta ei voi hallita, eikä sitä voi ansaita, mutta siitä huolimatta me voimme sen kokea, sanoo terapeutti Tommy Hellsten.

ilmiöt
Heikkous on ihmisen arvokkain ominaisuus, koska se vie rakkauden ääreen.
Rakkaus on elämän suurin asia, Tommy Hellsten sanoo.Marko Siekkinen / Yle

Oulu– Nykyajassa käsitys rakkaudesta on lattea, se on viihteellistetty, romantisoitu ja erotisoitu. Nykyisessä kulttuurissamme emme tavoita rakkauden syvää mysteeristä luonnetta.

Näin sanoo Tommy Hellsten, jonka suomalaiset ovat oppineet tuntemaan muun muassa terapeuttina, kouluttajana ja kirjailijana.

Rakkauden kokemusta ei tarvitse analysoida, vaan se resonoi meissä ja se on kokemuksena totta, hän kuvailee.

– Ihminen on rakenteellista rakkauden tarvetta, se on meitä ihmisiä eniten määrittävä asia. Meissä on syvä tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Meillä on yhteyden tarve.

Rakkaus on valtava voimavara

Hellstenin mukaan ihmisyys kehittyy sitä mukaa kun saamme yhteyden toisiin ihmisiin ja yhteyden rakkauteen. Rakkaus luo turvan, jossa on mahdollista olla totta, haavoittuva ja myös heikko.

– Kun saan tulla kohdatuksi, nähdyksi, kuulluksi ja koen syvän yhteyden, niin se vapauttaa voimavaroja, muun muassa luovuuteen. Yhtäkkiä minusta tulee luoja. Alan tehdä uusia asioita uudella tavalla.

Lopulta ihmiseksi kasvaminen on pienemmäksi kasvamista. Tämän tiedostamisesta ihmisyydestä on kysymys.

Tommy Hellsten

Tommy Hellsten painottaa, että rakkauden myötä muun muassa työhön syntyy iloa ja innovatiivisuutta ja jopa tehokkuutta. Rakkaus on näin läsnä jokapäiväisessä elämässä, työssäkin. Rakkaus on elämän suurin asia.

– Tehokkuus ei synny ihmisen kustannuksella, vaan se syntyy työn ilosta ja luovuudesta ja siitä, että me fokusoidaan. Näin minun ei tarvitse tehdä itseäni työn kautta merkittäväksi, koska olen jo merkittävä.

Heikkoudella on tärkeä tehtävä

Rakkaus ei koskaan tunkeudu, se ei tule väkisin ihmisen elämään, vaan se odottaa kutsua, sanoo Hellsten.

– Kutsuksi muodostuu se, että ihminen alkaa tajuta, että ilman rakkautta ja yhteyttä ei selviä. Ennen kuin sen tajuaa, pitää kohdata omaa heikkoutta ja omaa keskeneräisyyttä.

Oma heikkous kohdataan usein silloin kun on ollut vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, silloin tapahtuu murtumista ja jopa kärsimystä. Hellstenin mukaan kärsimys avaa tietä sille, että ymmärtää tarvitsevansa rakkautta ja näin heikkous muuttuu arvokkaaksi ominaisuudeksi.

– Sanon ihan suoraan, että heikkous on ihmisen arvokkain ominaisuus, koska se vie sen ääreen, mitä ihminen eniten tarvitsee eli rakkautta.

Tommy Hellsten tiivistää, että maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, niitä jotka tunnistavat heikkoutensa ja niitä, jotka eivät vielä sitä tee.

– Lopulta ihmiseksi kasvaminen on pienemmäksi kasvamista. Tämän tiedostamisesta ihmisyydestä on kysymys. Se on oman tarvitsevuutensa, keskeneräisyytensä ja haavoittuvuutensa syvempää oivaltamista. Sieltä syntyy kyky tarvita ja ottaa vastaan rakkautta muilta.

Kun rakkautta ottaa vastaan, niin se löytyy lopulta meistä itsestä, Hellsten muotoilee.

– Rakkaus on olemassa meidän rakenteessa syvällä meidän sisimmässä. Sisällämme oleva Jumala meissä on rakkaus. Ne molemmat käsitteet ovat hyvin lähellä toisiaan.