Hallitus esitteli kuusi toimenpidettä kotouttamiseen – "Aikuisille suunnattu perusopetus uudistetaan"

Hallitus esitteli tänään tiedotustilaisuudessa maahanmuuttajien kotouttamista koskevan toimintasuunnitelman.

turvapaikanhakijat
Kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok).
Kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok).Yle

Hallitus pyrkii kotouttamisen toimintasuunnitelmalla saamaan maahanmuuttajat nopeasti kuntiin, koulutukseen ja työhön. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) esitteli tiedotustilaisuudessa toimintasuunnitelman kuusi painopistealuetta. Tarkemmin omista alueistaan tiedotustilaisuudessa kertoivat opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.).

1) Kuntiin siirtymisen nopeuttaminen ja kotouttamisen käynnistäminen

Tällä hetkellä kuntapaikkoja ei ole maahanmuuttajille tarjolla riittävästi, ja hallitus haluaa vauhdittaa kuntapaikkojen saamista. Oleskeluluvan saaneille tehtävää alkukartoitusta käytettäisiin keinona ohjata turvapaikan saaneita niille alueille, jossa kotoutuminen on jo lähtökohtaisesti helpompaa. Samalla pyritään Lindströmin mukaan estämään ilmiö, jossa kaikki turvapaikan saaneet siirtyisivät pääkaupunkiseudulle.

2) Koulutuksen ja työelämään siirtymisen nopeuttaminen

Oppilaitokset kytketään mukaan alkukartoituksen laadintaan. Koulutuksen työelämälähtöisyyttä lisätään. Maahanmuuttajille räätälöidään sellaiset koulutuspolut, jotka johtavat mahdollisimman nopeaan kotouttamiseen.

3) Kielitaidon parantaminen

Kielitaitoa ei kehitetä Lindströmin mukaan vain koulun penkillä, vaan kielitaitoa pyritään parantamaan myös osana työelämää. Lasten kielitaidon kehittymistä tuetaan sisällyttämällä varhaiskasvatus perheen kotouttamissuunnitelmaa.

4) Aikuisten perusopetuksen uudistaminen

Tulijoiden joukossa on nuoria aikuisia, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta. Suomalaisessa yhteiskunnassa aikuisten perusopetukselle ei ole Sanni Grahn-Laasosen mukaan ollut tarvetta aikoihin, joten tilanne on opetusjärjestelmälle uusi. Opetuksessa osana on myös kielen ja kulttuurin oppiminen sekä toimiminen osana yhteiskuntaa.

Uudistettu perusopetus otetaan käyttöön vasta vuonna 2018, mutta oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille järjestetään perusopetusta tai siihen valmistavaa koulutusta jo ensi syksystä lähtien.

5) Maahanmuuttajaperheiden kokonaisvaltainen kotouttaminen

Naisten, lasten, nuorten ja perheiden kotoutumiseen annetaan tukea sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulumaailmassa. Maahanmuuttajaperheiden erityistarpeita huomioidaan palveluissa esimerkiksi lisäämällä ja uudistamalla tulkki- ja kääntäjäkoulutusta.

6) Osallisuus vapaa-ajan toiminnassa ja järjestöissä

Maahanmuuttajien osallisuutta vapaa-ajan ja järjestötoiminnassa lisätään. Lindströmin ja Grahn-Laasosen mukaan esimerkiksi maahanmuuttajien osallistumisesta urheilutoimintaan on hyviä esimerkkejä. Kulttuurin hankerahoitusta kohdennetaan tukemaan kotouttamista tukevaa toimintaa.