Tampere päättää isosta rakennushankkeesta suljetuin ovin – laillista vai ei?

Tampereella valtuusto päättää miljoonien rakennushankkeesta suljetuin ovin. Kysyimme Kuntaliiton lakimieheltä, voiko kunta vapaasti päättää käsittelyn julkisuudesta.

kuntapolitiikka
Tampere keskusareena havainnekuva katutasolta
SRV / Aihio Arkkitehdit

Kunnilla on melko paljon harkintavaltaa sen suhteen, mitä asioita päätöksenteossa käsitellään julkisesti.

Tampereella kaupunginvaltuusto käsittelee esimerkiksi Kansi ja Areena -hanketta toukokuun kokouksessaan suljetuin ovin. Perusteluksi kerrotaan pörssiyhtiön liikesalaisuudet.

Suomen Kuntaliiton lakimies Tarja Krakau sanoo, että kuntalaki mahdollistaa ovien sulkemisen, jos esillä on asia tai asiakirja, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi. Muissakin tapauksissa näin voidaan tehdä, sanoo Krakau.

– Valtuusto voi muustakin painavasta syystä päättää asian käsittelystä suljetuin ovin. Painava syy voi olla kunnan edun turvaaminen hankinnassa tai yrityskaupassa. Kunnilla on aika laaja harkintavalta tässä.

Julkisuuslaki suojaa yrityssalaisuuksia

Kuntalain lisäksi julkisuuslaki voi vaikuttaa kunnallisen päätöksenteon avoimuuteen, jos käsittelyssä on liikesalaisuuksia.

– Julkisuuslaissa salassa pidettäviin asiakirjoihin kuuluvat muun muassa yritysten liikesalaisuudet. Siinä mielessä esimerkiksi Tampereen valtuuston ratkaisu vaikuttaisi asianmukaiselta.

Mutta miten käy päätöksenteon avoimuuden, jos ovet eivät ole auki kuntalaisille? Krakaun mukaan laki on laki, johon kuntalaisten on tyytyminen.

– Suljetuissa kokouksissa käsitellyt asiat ovat myös salassa pidettäviä. Jos laissa on peruste kokouksen sulkemiseen, yleisö ei voi olla läsnä.