WWF: Hallitus aiheuttaa tuhoa lisäämällä puun polttoa – Virkamiehet toppuuttelevat ympäristöjärjestöä

Luontojärjestö WWF arvostelee Suomen hallituksen aikeita lisätä puun käyttöä energian tuotannossa. Puun käyttö voi lisääntyä jopa niin paljon, että sillä on tuhoisia seurauksia luonnolle. Ministeriöiden virkamiehet pitävät WWF:n laskelmia väärille oletuksille perustuvana.

Kotimaa
Hakkuuaukea.
Ismo Pekkarinen / AOP

Suomen hallituksen tavoitteet lisätä puun käyttöä lämmön, sähkön ja polttoaineiden lähteenä hermostuttavat luontojärjestö WWF:ää. Järjestön laskelman mukaan hallitus tavoittelee niin suurta puun käytön lisäystä, että suomalainen luonto kärsii ja metsät eivät enää kykene hillitsemään ilmaston lämpenemistä nykyiseen tapaansa.

Hallitus on kirjannut tavoitteekseen, että Suomessa käytettäisiin puuta 15 miljoonaa kuutiometriä nykyistä enemmän. Vain osa puusta päätyy energiaksi ja sekin osa muodostuu enimmäkseen teollisuuden jätteistä.

Luontojärjestö WWF on laskenut, että todellinen puun tarve olisi kaksinkertainen eli 30 miljoonaa lisäkuutiota pelkästään energiakäyttöön. Hallituksen tavoite on, että Suomessa ei käytetä hiiltä enää vuoden 2030 jälkeen ja fossiilisien öljyn käyttö puolittuu. WWF:n oletus on, että fossiilisia poltoaineita korvattaisiin vain puulla.

– Ilmaston kannalta jo 15 miljoonan kuution tavoite merkitsee hiilinielujen pienenemistä vuosikymmeniksi, ohjelmapäällikkö Jussi Nikula WWF:ltä sanoo.

Suomen metsät toimivat tällä hetkellä niin sanottuina hiilinieluina. Metsien puusto kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Samalla metsiin sitoutuu ilmakehän hiilidioksidia.

Aiemmin myös useat tutkijat ovat arvostelleet Suomen puunpolttoaikeita ja bioenergiainnostusta.

Puun osuudesta ei ole vielä päätöksiä

Eri ministeriöt, työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n johdolla, valmistelevat parhaillaan maan uutta energia- ja ilmastostrategiaa. Ministeriöissä tehdään laskelmia muun muassa siitä, kuinka fossiilisten polttoaineiden käyttöä on mahdollista vähentää ja korvata.

Maan hallitus on jo ilmaissut sen, että biopolttoaineilla ja metsällä tulee olemaan tärkeä osuus öljyn ja hiilen korvaamisessa. EU saattaa kuitenkin panna kapuloita näihin rattaisiin, kun se valmistelee metsädirektiiviä, jossa mietitään lasketaanko puun polttaminen päästöttömäksi vai ei.

Virkamiehet eivät suostu vielä paljon puhumaan keskeneräiseen työhön liittyvistä asioista. WWF:n laskelma saa kuitenkin pientä kritiikkiä teollisuusneuvos Petteri Kuuvalta.

– Missään ei ole päätetty sellaista, että kaikki fossiilisen polttoaineen korvaus tulee puusta, teollisuusneuvos Kuuva sanoo.

WWF olettaa laskelmassaan, että kivihiili ja öljy todella korvataan puuenergialla. Laskelma on sikäli teoreettinen.

Myös maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvos Marja Kokkonen kummeksuu WWF:n oletusta, jonka mukaan fossiillisten polttoaineiden käyttöä korvattaisiin vain puulla.

– Sitä päätöstä ei ole tehty, mitä kaikkea uusiutuva energia sisältää, metsäneuvos Kokkonen puhuu.

Kokkonen huomauttaa myös, että poliittinen tavoite on lisätä puun käyttöä kaiken kaikkiaan 15 miljoonaa kuutiota. Ei sen enempää.

WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula myöntää, että virallista tavoitetta korvata fossiilisia polttoaineita vain puulla ei ole.

– Mutta henki on se, että puulla tämä hoidetaan, ohjelmapäällikkö Nikula sanoo.

Nikula perustelee käsityksensä esimerkiksi hallitusohjelman kirjauksella bioenergian mahdollisuuksista korvata fossiilisia polttoaineita.

Nikula suosittelee, että hallitus toteuttaisi energiatavoitteensa pääasiassa muilla keinoin kuin puulla. Niitä olisivat WWF:n mukaan liikenteen sähköistäminen, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, lämpöpumput ja aurinkosähkö.