Tutkimus: Autististen lasten sisaruksilla kohonnut riski psykiatrisiin ja kehityshäiriöihin

Autististen lasten sisaruksilla on kohonnut riski muun muassa kehitysvammaisuuteen ja autismikirjon häiriöihin, ilmenee Turun yliopiston tutkimuksesta.

Kotimaa
Lapsi ja äiti.
Derrick Frilund / Yle

Lapsilla, joiden sisaruksella on diagnosoitu autismikirjon häiriöitä, on muihin lapsiin verrattuna kolmi-nelikertainen riski sairastua lapsuusiän kehityksellisiin häiriöihin, ilmenee Turun yliopistossa tehdyssä laajassa tutkimuksessa.

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus selvitti koko psykiatristen häiriöiden kirjon esiintyvyyttä autististen lasten sisaruksilla.

– Tutkimuksessa autististen lasten sisaruksilla ilmeni kohonnut riski laaja-alaisiin kehityksen viivästymiin kuten kehitysvammaisuuteen ja autismikirjon häiriöihin, kapea-alaisempiin kielellisen tai hahmotuksen ja motoriikan hankaluuksiin sekä oppimisvaikeuksiin mukaan lukien aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö eli ADHD sekä Touretten syndrooma, tutkija Elina Jokiranta-Olkoniemi sanoo tiedotteessa.

Lisäksi tutkijat havaitsivat, että sisaruksilla esiintyi skitsofreniakirjon sairauksia, mielialahäiriöitä, ahdistuneisuushäiriöitä, lapsuusiän tunne-elämän häiriötä sekä käytös- ja uhmakkuushäiriöitä enemmän kuin vertailuryhmällä.

Myös vanhempien psykiatrisillä häiriöillä yhteys

Väestöpohjaisessa tapaus-verrokkirekisteritutkimuksessa tarkasteltiin lähes 4 000 autistia ja heidän yhteensä yli 6 000 biologista sisarustaan.

Vertailuryhmässä oli lähes 12 000 lasta, joilla oli yhteensä yli 22 000 sisarusta.

– Oli yllättävää, että kaikkia tutkittuja häiriöitä, paitsi päihdehäiriötä esiintyi autistien sisaruksilla useammin kuin kontrolliryhmän sisaruksilla, Jokiranta-Olkoniemi sanoo.

Aiemman tutkimustiedon perusteella tutkimusryhmä osasi odottaa sisaruksilta ainoastaan korkeampaa autismikirjon häiriöiden riskiä.

– Olemme myös aikaisemmin osoittaneet, että vanhempien psykiatriset häiriöt ovat yhteydessä lapsen autismiin. Tulokset viittaavat siihen, että erilaisilla kehityksellisillä ja psykiatrisilla häiriöillä on yhteisiä riskitekijöitä, Jokiranta-Olkoniemi pohtii.

Potilastyössä huomio myös sisaruksiin

Yksittäisen lapsen sairastumisriskiä ei kuitenkaan voida arvioida näiden tulosten perusteella, Jokiranta-Olkoniemi korostaa.

Käytännön potilastyössä autismidiagnoosin saaneiden sisaruksiin tulisi kuitenkin kiinnittää hänen mukaansa huomiota.

Tutkimus on julkaistu JAMA Psychiatry (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä.