Suojaamaton seksi on nuorten nopeimmin kasvava terveysriski

10-24-vuotiaiden terveys heikkenee ympäri maailman, kertoo tiedelehti Lancetissa julkaistu tutkimus.

tiede

Päättäjien pitkään jatkunut välinpitämättömyys murrosikäisten terveydestä on johtanut 10-24-vuotiaiden terveyden heikentymiseen ympäri maailman, kertoo tuore tutkimus.

Arvostetussa tiedelehti The Lancetissa julkaistun tutkimuksen mukaan murrosikäisten suurimpien kuolinsyiden - liikenneonnettomuuksien ja itsemurhien - määrä on polkenut pitkään paikoillaan, vaikka kuolleisuus muissa ikäryhmissä on vähentynyt.

Suojaamaton seksi on tutkijoiden mukaan nopeimmin kasvava terveysriski murrosikäisten keskuudessa. 10-24-vuotiaita uhkaavat maailmanlaajuisesti onnettomuuksien ja itsemurhien ohella eniten aids, hukkumiset ja väkivalta.

Terveysriskit ovat suurempia kehitysmaissa

Aids, liikenneonnettomuudet ja hukkumiset aiheuttavat tutkimuksen mukaan neljänneksen 10-14-vuotiaiden kuolemista. Seuraavaksi suurimmat kuolinsyyt ovat maailmanlaajuisesti malaria, suolistosairaudet ja hengitystieinfektiot.

15-24-vuotiaiden keskuudessa onnettomuudet, itsemurhat ja väkivalta ovat suurimmat kuolinsyyt. 20-24-vuotiaiden osalta suurin terveydellinen riskitekijä on alkoholi.

Yhdeksän kymmenestä murrosikäisestä asuu kehittyvissä maissa, joissa terveysriskit ovat suurempia.

The Lancetin julkaiseman tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) ovat toteuttaneet yhdessä neljä suurta tutkimuskeskusta. Tutkimuksessa vedettiiin yhteen tietoja 188 maasta vuosilta 1990 - 2013.

Tutkijoiden mukaan tutkimustulosten pitäisi herättää hallitukset ja päättäjät huoleen nuorten tulevaisuudesta.

Lähteet: Lancet, AFP