Ennenaikaisen kuoleman voi välttää hyvinkin vähäisellä liikunnalla

Oululaistutkimuksen mukaan tavallisen, huonokuntoisen kansalaisen kannalta tärkeä tulos oli, että jo pienikin parannus fyysiseen suorituskykyyn näyttää pienentävän kuolemanriskiä.

Kotimaa
Nainen kävelee rantapolulla
Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Kohtuullinenkin kunto vähentää sydänkuoleman riskiä, kertoo tuore Oulussa tehty tutkimus.

Tavallisen, huonokuntoisen kansalaisen kannalta tärkeä tulos oli, että jo pienikin parannus fyysiseen suorituskykyyn näyttää pienentävän kuolemanriskiä.

Kun tutkittavat jaettiin kunnon perusteella neljään eri luokkaan, sekä kokonaiskuoleman riski että sydänkuoleman riski laski sitä mukaa, mitä paremmassa kunnossa tutkittavat olivat.

Tutkimuksessa seurattiin noin 20 vuoden ajan Oulun Diakonissalaitoksella rasitus-ekg -testissä käyneitä naisia ja miehiä.

Oleellista on, että huonokuntoinen saadaan liikkumaan. Lääkäreiden olisi syytä muistaa peruslääkityksen lisäksi liikunnan merkitys hoitomuotona.

Raija Korpelainen, professori

Tulos oli erityisen selkeä naisten sydänkuoleman riskin kohdalla.

– Miksi naisten kohdalla tulos on tämä, ei löydy selkeää vastausta. Kenties kysymys on esimerkiksi hormonaalisista asioista, sanoo tutkimusta johtanut terveysliikunnan professori Raija Korpelainen.

Tutkimuksen mukaan huonokuntoisten naisten kuolemanriski on viisinkertainen hyväkuntoisiin verrattuna. Miehillä riski oli nelinkertainen.

Tutkimuksessa todetaan, että esimerkiksi kävely on useimmille sopiva liikuntamuoto, jonka tehoa voidaan kunnon kohentuessa myös säädellä.

– Oleellista on, että huonokuntoinen saadaan liikkumaan. Lääkäreiden olisi syytä muistaa peruslääkityksen lisäksi liikunnan merkitys hoitomuotona.

– Huonokuntoisen pitää vain nousta sohvan pohjalta ja liikkua vähän. Jo kävely kotiportaissa hissin sijaan parantaa tilannetta merkittävästi, Korpelainen painottaa.

Tutkimuksessa oli seurannassa yli 3 000 henkilöä.

Tutkimus toteutettiin Oulun Diakonissalaitoksen, Oulun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.