1. yle.fi
  2. Uutiset

Lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia halutaan lisää – "hoitajalla on aikaa kuunnella ja neuvoa"

Sairaanhoitajien oikeutta määrätä lääkkeitä halutaan laajentaa. Kokemukset hoitajien lääkkeenmääräämisoikeudesta ovat olleet hyviä: hoitajilla on aikaa kuunnella potilasta ja neuvoa terveysasioissa yleistajuisesti.

sote-uudistus
Reseptin leimaus
Yle

Asiaan koulutetut sairaanhoitajat ovat voineet määrätä joitakin antibiootteja sekä uusia reseptejä pitkäaikaissairauksien lääkkeisiin vuodesta 2010.

Lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia on koko maassa vasta reilut parisataa, eli vain muutama promille kaikista hoitajista. Lisäämisen varaa olisi, sillä esimerkiksi Englannissa ja Ruotsissa 11 prosentilla sairaanhoitajista on oikeus määrätä lääkkeitä.

Lääkkeitä määräävistä sairaanhoitajista on saatu hyvää palautetta, kertoo asiantuntija Johanna Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

– Potilaat ovat erittäin tyytyväisiä, usein he haluavat mieluummin saada hoidon hoitajalta kuin lääkäriltä. Hoitajalla on aikaa keskustella potilaan kanssa, käydä läpi lääkitys ja potilaan elämäntavat ja taustatilanne huolella, eli selittää kansanomaisesti ja yksinkertaisin termein niitä asioita, jotka ovat aiemmin saattaneet jäädä potilaalle epäselviksi.

– Myös hoitajat ovat tyytyväisiä, he voivat hoitaa potilaita kokonaisvaltaisemmin ja tuntea potilaansa paremmin.

Samaa todistaa sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmän tekemä selvitys (siirryt toiseen palveluun), jossa todettiin, että sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen oli asianmukaista ja turvallista ja kokemukset toiminnasta hyviä.

Lääkäriliitto antoi selvityksestä kuitenkin kriittisen lausunnon (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan "huolimatta työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä koskaan ei saa muodostua tilannetta, että lääkärin vastaanotolle pyrkivä potilas ei saa mahdollisuutta lääkärin tapaamiseen".

Keski-Suomi edelläkävijänä

Keski-Suomella on ollut asiassa tärkeä rooli. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kouluttanut lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia vuodesta 2011, ja heitä on myös töissä Keski-Suomessa tavallista enemmän.

– Keski-Suomen työnantajilla ja sairaanhoitajilla on ollut vahva rooli tässä uudistuksessa. Täällä on oltu edelläkävijöitä jo aikaisemmin tehtävänsiirrossa lääkäreiltä hoitajille. Työnantajat ovat lähettäneet paljon hoitajia koulutukseen, ja monella terveysasemalla Keski-Suomessa toimii useita lääkkeitä määrääviä hoitajia, kertoo Johanna Heikkilä.

Soteuudistus tarvitsee hoitajia

Tulevaisuudessa lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia tarvitaan entistä enemmän.

– Hoitajilla on suuri rooli ja heidät pitäisi ottaa mukaan vahvasti palvelurakenteiden suunnitteluun ja tuomaan oman asiantuntemuksensa ja osaamisensa esille, uskoo Johanna Heikkilä.

– Soteuudistuksessa sairaanhoitajan lääkkeen määrääminen voi turvata lähipalvelut. Tulevaisuudessa sairaanhoitajien vastaanottoja voidaan pitää vaikka liikkuvissa terveysaseman palvelupisteissä, jotka voi tuoda asiakasta lähelle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ehdotuksen sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen laajentamisesta uusille palvelusektoreille, kuten erikoissairaanhoitoon, kotisairaanhoitoon ja vanhuspalveluihin. Lisäksi ehdotetaan tiettyjen lääkkeiden lisäämisestä oikeuden piiriin. Ehdotusten tarkoituksena on järjestää avohoidon vastaanottopalvelut joustavammin ja tehokkaammin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa paneudutaan aiheeseen kansallisessa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen konferenssissa 11.- 12. toukokuuta.

Lue seuraavaksi