Hyppää sisältöön

Hallitus rajoittaa kaavavalituksia sittenkin – valittaa saa, muttei enää KHO:een

Hallitus rajaa sittenkin kansalaisten mahdollisuutta valittaa kaavoista. Ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan esitystä, jonka mukaan valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää aina valitusluvan saamista. Tämä koskisi kaikkia rakentamis- ja ympäristöasioita. Myös ELY-keskusten valitusoikeutta aiotaan rajata.

Hallituksen suunnitelmien mukaan valitusoikeus kaava-asioissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi jatkossa aina valitusluvan saamista. Tämä koskisi kaikkia rakentamis- ja ympäristöasioita. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Hallitus perääntyi reilu kuukausi sitten aikeestaan karsia kuntalaisten yleistä kaavavalitusoikeutta. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ei lähtenyt viemään hanketta eteenpäin sen jälkeen, kun Vaasan yliopiston julkisoikeuden professori Eija Mäkinen totesi selvityksessään hankkeen ongelmat.

Jo aikaisemmin useat oikeusoppineet olivat tyrmänneet hallituksen aikeen demokratiaa ja kuntalaisen oikeuksia vahingoittavana. Nyt jokainen kuntalainen voi valittaa vaikka jokaisesta kunnassaan hyväksytystä kaavasta.

Ympäristöministeriössä valmistellaan kuitenkin uutta hallituksen esitystä, jonka mukaan kaavoista voisi valittaa entiseen tapaan hallinto-oikeuksiin, mutta jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi aina valitusluvan saamista. Tämä koskisi kaikkia rakentamis- ja ympäristöasioita.

Valituslupapäätöksen saamiselle asetettaisiin sitova määräaika.

KHO:n pitäisi ottaa kaavavalitus käsiteltäväksi, jos asialla olisi ennakkopäätöksen luonne, jos asiassa olisi tapahtunut ilmeinen virhe tai jos valitusluvan myöntämiselle olisi muu painava syy. KHO:n olisi myönnettävä valituslupa, jos jokin edellä mainituista perusteista täyttyisi eli KHO:lla ei olisi vapaata harkintavaltaa asiassa.

ELY-keskusten valitusoikeutta rajoitetaan

Lisäksi hallitus aikoo rajoittaa ELY-keskusten valitusoikeutta kaavapäätöksistä ja muuttaa niiden roolin konsultoivaksi.

Valitusten oikeudenkäyntimaksuja on jo korotettu tämän vuoden alusta. Nyt valittaminen hallinto-oikeuteen maksaa 250 euroa (aikaisemmin 97 euroa) ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen 500 euroa (aikaisemmin 244 euroa).

Vuosittain hyväksytään noin tuhat asemakaavaa, joista noin 10 prosentista eli sadasta valitetaan. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen päätyy noin 30 – 40 asemakaavaa vuosittain. Kuntien välillä on merkittäviä eroja "valitusherkkyydessä": esimerkiksi viime vuonna Espoossa valitettiin joka neljännestä asemakaavasta, toissa vuonna joka viidennestä.

Hallitus haluaa hankkeellaan vauhdittaa kaavoitusta ja rakentamista hallitusohjelman mukaisesti. 

Hallituksen on määrä tuoda uusi esityksensä eduskunnalle ensi syksynä. Uutta esitystä on jo esitelty eduskunnan ympäristövaliokunnalle.