Inarijärven kalansaalis kasvoi - puolet saaliista siikaa

Inarijärvestä saatiin viime vuonna 154 tonnia kalaa, kertoo Luonnonvarakeskus. Kokonaissaalis oli hieman edellisvuotta isompi.

Sápmi
Kalastaja ajaa venettä Inarijärvellä.
Yle

Paikalliset kotitarvekalastajat pyydystivät saaliista puolet ja ammattikalastajat neljäsosan. Loput jäivät mökkiläisten ja ulkopaikkakuntalaisten virkistyskalastajien saaliiksi. Kokonaissaaliista kolme neljäsosaa pyydystettiin erilaisilla verkoilla.

Siikasaaliit ovat kasvussa, mutta muikkusaalis jäi noin puoleen vuosikymmenen alun tasosta. Taimenta nostettiin 22 000 kiloa ja nieriää reilut 5000 kiloa.

Inarijärveen istutetaan vuosina 2016 - 2020 entistä enemmän järvitaimenen poikasia. Siikaistututuksia tehdään aiempaa vähemmän, jotta siikojen kasvumahdollisuudet parantuvat. Istutusmääriä voidaan muuttaa viranomaispäätöksellä, mikäli kalakannoissa tai kalastuksessa tapahtuu muutoksia.

Inarijärven kalansaaliit olivat runsaimmillaan vuonna 2013, jolloin kokonaissaalis oli yli 183 tonnia.